Parkering på Køge Kysts p-pladser

  • 20200918 Parkeringskort Koege Kyst
Køge Kyst har overtaget ansvaret for parkering på selskabets parkeringsarealer fra Køge Kommune. Her på siden kan du få overblik over takster og vilkår.

Køge Kyst administrerer parkering på parkeringspladserne ved Bag Haverne, på Collstropgrunden ved Østre Banevej samt parkeringspladserne på Søndre Havn. Der er betalingsparkering, og City Parkeringsservice har opsat skilte i området, som det er vigtigt at holde øje med.

Download oversigtskort over Køge Kysts parkeringspladser (pdf)

Download oversigtskort over, hvor du i det hele taget kan parkere i det centrale Køge (pdf)

Timetakst og tidsrum uændret

Der er fortsat betalingsparkering på de fem p-pladser kl. 8-18 på hverdage og 8-15 på lørdage, mens det er gratis at parkere på søn- og helligdage.

Det koster fortsat 8 kr. i timen at parkere. En parkeringslicens koster fortsat 200 kr. pr. måned eller 2.000 kr. for et år. Den skal dog fremover være købt hos Køge Kyst for at gælde på de fem p-pladser (læs mere nedenfor).

Vilkårene for at parkere på Køge Kysts arealer er således i store træk uændret i forhold til hidtil, hvor Køge Kommune har varetaget betalingsparkeringen. Dog er det ikke længere muligt at købe en døgnbillet.

Sådan betaler du

Du kan betale for parkering på Køge Kysts p-pladser ved hjælp af parkerings-apps.

Du kan bruge EasyPark, ParkOne, ParkPark, ParkMan og OK-appen.

Det koster i de fleste tilfælde et gebyr at bruge en parkeringsapp. Til gengæld har de den fordel, at man kan afbryde sin betalingsparkering, hvis man bliver færdig med at parkere før forventet – og derfor behøver man ikke betale for mere tid, end man faktisk parkerer.

Det er ikke muligt at betale med kort eller MobilePay på Køge Kysts p-pladser.

Særligt vedr. parkeringslicenser

Af lovmæssige og administrative grunde er det ikke muligt at benytte samme parkeringslicens på Køge Kysts og Køge Kommunes parkeringspladser. En parkeringslicens til Køge Kysts p-pladser gælder til de tre p-pladser på Søndre Havn, på Collstropgrunden og på den sydlige del af arealet ved Bag Haverne (hold øje med skiltene), mens licenser købt hos Køge Kommune fra 1. maj ikke længere kan benyttes her.

Har du allerede købt en parkeringslicens hos Køge Kommune, som du ikke ønsker mere, kan du få den refunderet. Det sker ved, at du opsiger den i Køge Kommunes parkerings licenssystem. Herefter godkender Køge Kommune refunderingen, og den bliver sat ind på det kort, der er tilknyttet din parkeringslicens.

Bemærk, at kun hele måneder bliver refunderet, og at man skal anmode om refusion, før den periode, der ønskes refunderet, påbegyndes. Læs mere på www.koege.dk/parkering - eller  gå direkte til Køge Kommunes licenssystem her.

Parkeringslicens til Køge Kysts parkeringspladser

Det er også muligt at købe en parkeringslicens til Køge Kysts parkeringspladser.

Bemærk, at parkering med parkeringslicens på p-pladsen ved Bag Haverne fortsat skal foregå længst mod syd, på pladserne ved Fændediget og op mod Å-grunden. Det skyldes, at de parkeringspladser, der ligger nærmest bymidten, skal kunne bruges af dem, der har ærinde der i dagtimerne.

Du kan købe måneds- eller årslicens i EasyPark appen på din mobil ved at vælge områdekode 6410 i øverste højre hjørne af appen. Alternativ kan du ringe til EasyParks kundeservice på +45 70221208 (bemærk, at der ikke er noget transaktionstillæg for EasyPark, når du køber en måneds- eller årslicens til Køge Kyst).

Det er også muligt at købe en måneds- eller årslicens gennem City Parkeringsservice A/S. Følg vejledningen på hjemmesiden:

https://mitcp.dk/index.php?view=rent_area&area=MTE=#tabs-2

Reserverede p-pladser

Det bliver i den kommende tid også muligt at købe en parkeringslicens, som giver adgang til en reserveret plads. Pladserne findes p.t. på parkeringspladsen Søndre Molevej, øst.

En reserveret plads koster 500 kr. for en måned eller 6.000 kr. for et år. Tilladelsen giver ret til en bestemt reserveret plads, men den konkrete placering kan ændre sig, når parkeringspladserne ændres i takt med byudviklingen. En reserveret plads vil blive angivet med bilens registreringsnummer.

Følg vejledningen på City Parkeringsservice A/S' hjemmeside, hvis du ønsker at leje en p-plads:

https://mitcp.dk/index.php?view=rent_area&area=MTA=#tabs-2

Handicapparkering

Der er handicap-parkeringspladser på Køge Kysts parkeringsarealer ved Bag Haverne, på Collstropgrunden og på Strandkvanen Syd på Søndre Havn.

Ligesom på gader og veje i Køge Kommune er det gratis for handicappede at parkere på Køge Kysts p-pladser med et gyldigt handicapskilt.

Handicapskiltet skal være placeret synligt i forruden, så serienr. og start- og udløbsdato er synligt udefra.

Er der ikke en handicapparkeringsplads, eller er den optaget, må du parkere på en almindelig parkeringsplads på samme vilkår, som gælder for en handicapparkeringsplads.

Har du fået en kontrolafgift?

Du får en kontrolafgift på 510 kr., hvis du på Køge Kysts arealer har overtrådt Køge Kysts parkeringsregler. Ved parkering i strid med reglerne i mere end et døgn, er bøden 510 kr. pr. påbegyndt døgn.

Det er City Parkeringsservice, der holder opsyn på p-pladserne og opkræver kontrolafgifter ved at placere en opkrævning under vinduesviskeren. Hvis du har fået en p-afgift, kan du betale den med FIK-koden på den slip, der sidder på opkrævningen.

Hvis du vil klage over din p-afgift, kan det ske her via City Parkeringsservice indsigelsesportal på www.cityparkering.dk.

Du kan også kontakte City Parkeringsservice på deres vagttelefon 36 41 00 19.

City Parkeringsservice afgør, om din klage er berettiget.

Du kan efterfølgende klage til Parkeringsklagenævnet over afgørelsen. Parkeringsklagenævnet behandler alene klager, som der allerede er klaget over til parkeringsselskabet.

Læs mere om procedure og vilkår på Parkeringsklagenævnets hjemmeside.

P Huset I Strædet

Andre muligheder for at parkere

Køge Kommune administrerer den øvrige parkering på gader og pladser i det centrale Køge og på Søndre Havn.

I Rådhusstræde har du også mulighed for at parkere i Strædets parkeringshus.

 

 

 

Hvor finder jeg
IMG 0219 Til Web

Delebil på Søndre Havn

Beboere og erhvervsdrivende i Køge Kyst-området kan med  med rabat benytte en delebil med fast parkering på Søndre Havn.

Delebilen holder på parkeringspladsen Strandkvanen, syd.