Bymidten

Det Bugtede Stræde

Bymidten vokser!

Køge er en populær handelsby, og med det nye stationsområde er der kommet endnu flere tilbud i form af butikker, biograf, caféer og restauranter.

Det nye stationsområde er nært koblet til Køges historiske bymidte og er tænkt i tæt sammenhæng med det eksisterende handelsliv og karakteristiske købstadsmiljø. Det nye byggeri, som Årstiderne Arkitekter har tegnet for Agat Ejendomme, er derfor nøje indpasset i byen både hvad angår skala og bystruktur.

Rygraden i det nye handelskvarter er Rådhusstræde, som forbinder to nye bytorve - Stationspladsen og Kulturtorvet.

Stationsområdet Med HM

Rådhusstræde

Rådhusstræde er anlagt som et bugtet stræde, der hele tiden tilbyder nye kig og synvinkler, når du bevæger dig gennem det.

Strædet, som både rummer butikker, caféer, offentlig service og boliger, ligger parallelt med de gamle handelsgader, Nørregade og Brogade, og på indkøbsturen kan du bevæge dig rundt mellem det nye og det gamle handelskvarter via de to nye pladser, Stationspladsen og Kulturtorvet, og de små sidegader, kaldet ”slipper”.

Tanken med udvidelsen af Køges butiksområde har nemlig været at bygge videre på den struktur, der fandtes i bymidten i forvejen, og også arkitekturen i det nye Stationsområde er tænkt som en fortsættelse af ”Køge-skalaen” i den historiske by, men i en moderne udformning.

Alt i alt er den måde, som handelsbyen er udvidet på, et alternativ til at placere de nye butikker i et lukket butikscenter, der fjerner gadens liv.

Med det nye byggeri i Rådhusstræde kan du nu gå på indkøb i nogle nye og større butikker, som ikke tidligere har kunnet finde lokaler, der var store nok.

Se hvilke butikker, der er, på Strædets hjemmeside.

Oplev de nye byrum i bymidten

I kraft af Køge Kyst-projektet er der anlagt nye byrum i bymidten, der binder området sammen og skaber plads til kultur, oplevelser, leg og afslapning.

Trappe Drone
Stationsbroen

Stationsbroen er på én gang en ny forbindelse i byen og et tyve meter bredt byrum med udsyn over byen og havneområdet.

DSF0069
Stationspladsen

Et helt nyt torv forbinder Køge Station og Stationsbroen med bymidten og Rådhusstræde.

Taghave Fra Vandring
Taghaver

I Rådhusstræde kan du se byen lidt fra oven i fire offentlige taghaver.

Kulturtorvet
Kulturtorvet

Kulturtorvet er en ny stor, åben plads, der ligger omgivet af kulturelle tilbud. I fremtiden bliver det et byrum, som skal hænge tæt sammen med den kommende underføring under jernbanen.