En levende og bæredygtig bydel

En mangfoldighed af boliger skyder i disse år op mellem Køges gamle bymidte og vandet
Hav Og Strand

Bo tæt på strand, natur og Køges hyggelige bymidte

Køges centrale havne- og stationsområde er i fuld gang med at blive omdannet til et attraktivt og levende område med masser af boliger - tæt på badestrand, strandeng, grønne områder og den historiske købstad.

Hvad enten du er på udkig efter at købe en bolig, bo til leje - eller være en del af nye fællesskabsorienterede boformer, kan du finde din bolig her - eller du kan danne dig et indtryk af bydelen!

 

Hvor finder jeg

Køge Kyst rummer en mangfoldighed af nye bæredygtige boliger...

Viser fra
  • DSF0069 I 2018 åbnede den tyve meter brede Stationsbro med den "spanske trappe" ned mod det nye Stationstorv.
  • Stationsområdet Med HM I 2017 åbnede et helt nyt handelskvarter omkring et nyt bugtet stræde - anlagt i tæt samspil med den historiske bymidte.
  • 059 MG 4548 Pano Med Køge Kyst-projektet har Køge fået en ny bred strand - som her bruges til sankthansbål, arrangeret af Bydelsforeningen Søndre Havn.
  • DSF8135 Lowres Søndre Havn rummer en række midlertidige byrum som ramme om aktiviteter - her Opdagelsen med et populært udekøkken, som alle kan låne.
Collage hvid ramme
En ny bydel for hverdagsliv, sundhed og virkelyst

PensionDanmark og Køge Kyst fokuserer på det gode hverdagsliv, fællesskaber og et boligudbud, der imødekommer menneskers vidt forskellige behov. Beliggende på Køges yderste spids mod havet skal fem vidt forskellige boligkarréer og grønne byrum udgøre en samlet ramme for privatliv, arbejde og fritidsliv for alle familietyper.

Drone Stationsbro Web
Køge Kyst udbedrer belægninger på Stationsbroen

Entreprenøren Arkil arbejder i de kommende måneder med at udbedre belægninger på Stationsbroen og trappen mod busholdepladsen på Collstropgrunden.

Engparken Web
Nu flytter beboerne ind i Engparken

I disse dage flytter de nye beboere ind i det niende boligbyggeri på Søndre Havn - Engparken. Bonava, som har overdraget bygningen til PFA, melder, at udlejningen er gået over al forventning.

Pressefoto Vejomlægning uden logo
Adgangsveje til Søndre Strand omlægges og Udsigten flyttes

Som forberedelse til næste etape på Søndre Havn, SH4, ændrer Køge Kyst i de kommende uger på adgangsforholdene for klubber og badegæster ved Søndre Strand. Samtidig nedtages byrummet Udsigten, som skal genplaceres et andet sted i området.