Strandengen

  • Strandengen (1)
Køges strandeng er et unikt stykke natur, som blev udvidet med Køge Kysts naturgenopretningsprojekt.

Ved Søndre Havn og den nye Søndre Strand kan du opleve Køges strandeng.

Strandengen er en sjælden naturtype i Danmark. Her har Køge Kyst gennemført et naturgenopretningsprojekt, efter at en tidligere campingplads blev ryddet i sommeren 2015. Dette område er her givet tilbage til naturen, og Køges strandeng er dermed blevet udvidet.

På den del af området, som har været strandeng hele tiden, kan du om foråret opleve et botanisk særsyn, nemlig den vilde orkidé ”ringplettet gøgeurt”, som er helt speciel for Køges strandeng.

Både havvandet og det saltholdige vejvand fra byområdet på Søndre Havn er nyttigt for strandengen, fordi det styrker udbredelsen af den unikke strandengsvegetation, som netop består af hårdføre planter, der kan klare de store saltmængder.

Derfor er der med vilje anlagt vandhuller og kanaler i strandengen for at genetablere de naturlige lavninger, som karakteriserer en strandeng og tillader vegetationen at brede sig.