Veje og stier på Søndre Havn

  • Tilretning Feb 2024 Webbillede
Her på siden kan du læse om aktuelle vejarbejder på Søndre Havn og finde et opdateret trafikkort over området.

Trafikforholdene på Søndre Havn er løbende blevet justeret i takt med byudviklingen, og området har nu fået sin mere blivende vejstruktur, som imidlertid udbygges i de kommende år i forbindelse med PensionDanmarks boligbyggerier i den østlige del af Søndre Havn (Etape SH4).

Hent kort over trafikforholdene med veje og stier på Søndre Havn over Søndre Havn her (pdf).

Forbedring af adgangsveje fra nordlig p-plads til boliger

I efteråret 2023 har Køge Kyst ændret belægninger på adgangsvejene for fodgængere fra p-pladsen Søndre Havnevej øst til Søndre Havns boligkarréer. Herefter er der frem til februar etableret ny gadebelysning langs disse veje.

Midlertidig adgangsvej til stranden for fodgængere

Køge Kyst har i 2023 gennemført et kystbeskyttelsesprojekt yderst på Søndre Havn, som nu kun mangler det sidste gartnerarbejde med græssåning. Indtil projektet er helt færdigt, skal fodgængere benytte en midlertidig vej til stranden, som vises på nedenstående luftfoto. Den midlertidige adgangsvej bliver også skiltet i området.

Vintervedligehold

Køge Kyst varetager vintervedligehold på Søndre Havn i henhold til kort (se nedenstående link). Alle markerede veje, stier og p-pladser er omfattet af Køge Kysts glatførebekæmpelse. Hvis man oplever gener i forbindelse med vintervedligehold på de markerede områder, kan man rette henvendelse til Køge Kyst på kontakt@koegekyst.dk eller tlf. 56 67 83 43.

Hent kortet over Søndre Havn med de veje, stier og p-pladser, som Køge Kyst ansvar for vedligehold på her (pdf).