Byggeri og anlæg

  • Byggeri Og Anlæg
Her på siden kan du orientere dig om større aktuelle bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kyst - og blive guidet videre til løbende information om, hvad der rører sig i området.

I Køge Kyst opføres der byggeri til både boliger, kultur og erhverv - og nye trafikale forbindelser. Mens bygningerne opføres af private investorer, står Køge Kyst for anlæggelse af infrastruktur og for byggemodning.

Facebook-siden Køge Kyst kan du følge med i konkrete byggeaktiviteter, og er du beboer eller nabo til området og ønsker at være tættere orienteret, kan du her tilmelde dig Køge Kysts lokale nyhedsbrev.

Udklip2

Rørføringer under Søndre Badevej

31. MARTS 2020: Nu begynder anlægget af to rørføringer under Søndre Badevej i området mellem Strandparken 2 og Strandterrasserne ved de første to almindinger. Det ene arbejde forgår ved Tapperiet og det andet mellem Havblik og Strandterrasserne.

Rørene er en del af den lokale afledning af regnvand, der etableres på hele Søndre Havn som et robust og moderne klimasikringsprincip. De skal lede regnvand fra almindingen nord for Søndre Badevej til almindingen syd for vejen. Herfra kan vandet løbe gennem almindingen, under Engkanten og ud på Strandengen, hvor det siver i jorden.

Arbejdet foregår indenfor normal arbejdstid og er ikke særligt støjende. Den ene vejbane holdes åben, så biler og skraldebil kan komme forbi. Arbejdet varer ca. tre uger.

Anlægsarbejde på Engkanten

Anlæggelsen af Engkanten fortsætter

JANUAR 2020: Arbejdet med næste etape af Engkanten er i gang foran Havblik, og der kan komme støj fra kørsel med maskiner i løbet af dagtimerne.

Der bliver plantet og opsat lys ligesom på første etape af Engkanten – lyset evalueres og beplantningen overvåges som aftalt med Bydelsforeningen Søndre Havn.

Anlægsarbejdet fortsættes forbi Strandterrasserne og Skibet, efter beboerne er flyttet ind i henholdsvis marts og april.

Gravko Med Kystengen I Baggrunden

Generel information til beboere og naboer

Byggegener

Det kan desværre ikke undgås, at du som nabo til byggepladserne kan opleve støj, vibrationer, støv, tung trafik og andre gener. Vi gør vores bedste for at minimere generne for beboere på og ved Søndre Havn ved at koordinere byggepladsaktiviteterne og ved kontraktligt at forpligte bygherrerne til at overholde alle gældende regler i forbindelse med byggeriet.

Spørg os

Vi holder med jævne mellemrum informationsmøder for alle naboer og interesserede, hvor vi blandt andet fortæller om de aktuelle aktiviteter og om vores egne byggemodningsaktiviteter.

Har du spørgsmål til byudviklingen af Søndre Havn, er du velkommen til at kontakte os. Send en mail til kontakt@koegekyst.dk, så hører du fra os hurtigst muligt.

Målinger

Hos Køge Kommune kan du se væsentlige planer og aktuelle måleresultater i relation til de byggerier, der er i gang på Søndre Havn. Der er nem adgang til oplysningerne på hjemmesiden BygKøge.

Rådgivning

Er du bekymret for, at dit hus har fået skade som følge af byggerierne på Søndre Havn. Så har du mulighed for at få gratis uvildig rådgivning hos en erfaren rådgiver i firmaet EBAS. Køge Kyst har indgået en aftale med EBAS om en gratis hotline til naboer til byggerierne.

Du kan kontakte EBAS på mail kundesupport@ebas.dk eller tlf.: 72 22 65 75 i tidsrummene mandag–torsdag kl. 10.00–16.00 og fredag kl. 10.00-15.00.