Byggeri og anlæg

Find information om Køge Kysts egne bygge- og anlægsaktiviteter i byudviklingsområdet.
Se på kortet, hvor vi arbejder lige nu. Før musen hen over eller klik på ikonerne med gravkøerne og find mere information.
Hvor finder jeg

Aktuelle anlægsarbejder

Silo Listevisning
Omdannelse af silo til nyt byrum
Siloringen ved Fællesbyg omdannes til nyt byrum.
Udvidelse af p-plads Listevisning
Udvidelse af p-plads og ny gadebelysning
P-plads udvides, og adgangsveje forbedres.
Arbejde med kystsikring Card
Kystsikring af det yderste Søndre Havn
Køge Kyst etablerer bl.a. et hævet grønt terræn.
Affaldsbeholdere på Strandpromenaden
Nye affaldsbeholdere på Søndre Havn
Køge Kyst etablerer nye affaldsbeholdere.
Vintervedligehold Sdr
Veje og stier på Søndre Havn
Køge Kyst arbejder med veje og stier i området.
Søndre Havn Jordbunker Beskåret Til Kort
Midlertidig opbevaring af jord ved Strandkvanen
Uforurenet jord fra SH4 opbevares midlertidigt.