Byggeri og anlæg

  • Byggeri Og Anlæg
Her på siden kan du orientere dig om større aktuelle bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kyst - og blive guidet videre til løbende information om, hvad der rører sig i området.

I Køge Kyst opføres der byggeri til både boliger, kultur og erhverv - og nye trafikale forbindelser. Mens bygningerne opføres af private investorer, står Køge Kyst for anlæggelse af infrastruktur og for byggemodning. Her på siden kan du primært læse om Køge Kysts egne anlægsarbejder.

Facebook-siden Køge Kyst kan du følge med i konkrete bygge- og anlægsaktiviteter, og er du beboer eller nabo til Søndre Havn og ønsker at være tættere orienteret, kan du her tilmelde dig et nyhedsbrev med lokalt nyt fra Søndre Havn.

Bro

Småreparationer på Stationsbroen

JUNI 2020: Den grå belægning på Stationsbroen skal ”kigges efter i sømmene”, og det tynde grå lag bliver udskiftet nogle steder. Det betyder, at rejsen må benytte tunnelen eller elevatoren i stedet for trapper i nogle korte perioder. Arbejderne begynder på de tre ståltrapper, - ståltrappen ved busholdepladsen bag stationen og de to ståltrapper til perronerne. Trapperne er lukket for gennemgang i nogle dage, og der vil være skiltet på stedet. Særligt hvis man bruger den såkaldte ”ø-perron” i midten med lokaltog, skal man være opmærksom på at blive henvist til at bruge tunnelen eller elevatoren. Den store trappe ved Stationstorvet og selve broen kan benyttes i hele perioden. Arbejdet begynder først i juni.

Stationspladsen med ny belægning

Ny belægning og kiosk ved Køge Station

MAJ 2020: På Stationstorvet er Agat Ejendomme i gang med at lægge en ny granitbelægning på Stationstorvet.

De nuværende betonfliser fjernes, og en ny, stabil bund og afvanding bygges op, før brolæggerne tager fat og lægger sten.

Køge Kyst anlægger samtidig en ny stationskiosk under den tilstødende "spanske trappe”. Kiosken, som erstatter den nuværende kiosk-pavillon, består af en let træ- og stålkonstruktion med vægge i både gennemsigtigt og mørktonet tykt glas.

Arbejdet med både stationskiosken og den nye belægning varer indtil september, og der er adgang til Køge Station i hele perioden.

Udklip2

Rørføringer under Søndre Badevej

31. MARTS 2020: Nu begynder anlægget af to rørføringer under Søndre Badevej i området mellem Strandparken 2 og Strandterrasserne ved de første to almindinger. Det ene arbejde foregår ved Tapperiet og det andet mellem Havblik og Strandterrasserne.

Rørene er en del af den lokale afledning af regnvand, der etableres på hele Søndre Havn som et robust og moderne klimasikringsprincip. De skal lede regnvand fra almindingen nord for Søndre Badevej til almindingen syd for vejen. Herfra kan vandet løbe gennem almindingen, under Engkanten og ud på Strandengen, hvor det siver i jorden.

Arbejdet foregår indenfor normal arbejdstid og er ikke særligt støjende. Den ene vejbane holdes åben, så biler og skraldebil kan komme forbi. Arbejdet varer ca. tre uger.

Anlægsarbejde på Engkanten

Anlæggelsen af Engkanten fortsætter

JANUAR 2020: Arbejdet med næste etape af Engkanten er i gang foran Havblik, og der kan komme støj fra kørsel med maskiner i løbet af dagtimerne.

Der bliver plantet og opsat lys ligesom på første etape af Engkanten – lyset evalueres og beplantningen overvåges som aftalt med Bydelsforeningen Søndre Havn.

Anlægsarbejdet fortsættes forbi Strandterrasserne og Skibet, efter beboerne er flyttet ind i henholdsvis marts og april.

Gravko Med Kystengen I Baggrunden

Generel information til beboere og naboer

Byggegener

Det kan desværre ikke undgås, at du som nabo til byggepladserne kan opleve støj, vibrationer, støv, tung trafik og andre gener. Vi gør vores bedste for at minimere generne for beboere på og ved Søndre Havn ved at koordinere byggepladsaktiviteterne og ved kontraktligt at forpligte bygherrerne til at overholde alle gældende regler i forbindelse med byggeriet.

Spørg os

Vi holder med jævne mellemrum informationsmøder for alle naboer og interesserede, hvor vi blandt andet fortæller om de aktuelle aktiviteter og om vores egne byggemodningsaktiviteter.

Har du spørgsmål til byudviklingen af Søndre Havn, er du velkommen til at kontakte os. Send en mail til kontakt@koegekyst.dk, så hører du fra os hurtigst muligt.

Målinger

Hos Køge Kommune kan du se væsentlige planer og aktuelle måleresultater i relation til de byggerier, der er i gang på Søndre Havn. Der er nem adgang til oplysningerne på hjemmesiden BygKøge.

Rådgivning

Er du bekymret for, at dit hus har fået skade som følge af byggerierne på Søndre Havn. Så har du mulighed for at få gratis uvildig rådgivning hos en erfaren rådgiver i firmaet EBAS. Køge Kyst har indgået en aftale med EBAS om en gratis hotline til naboer til byggerierne.

Du kan kontakte EBAS på mail kundesupport@ebas.dk eller tlf.: 72 22 65 75 i tidsrummene mandag–torsdag kl. 10.00–16.00 og fredag kl. 10.00-15.00.