Gule Hal

  • MG 9880 Gule Hal Martin Håkan/Coverganda.dk
Gule Hal er Søndre Havns levende kulturhal, som året rundt byder på mange forskellige aktiviteter og arrangementer.

OBS: Skatehallen er genåbnet mandag den 8. juni 2020 med en række forholdsregler. Øvrige aktiviteter i Gule Hal er stadig lukket ned pga. corona.

Gule Hal er en ombygget industrihal, der siden 2011 har været omdrejningspunkt for mange forskellige kulturtilbud og aktiviteter. Her kan du bl.a. gå til foredrag, udstillinger og kreative værksteder.

I Gule Hal kan du møde andre – på tværs af generationer og interesser – i et velfungerende setup, hvor der både er plads til unge skatere og ældre modelskibsbyggere.

Modelskibsbyggere

Her finder du Orlogsskibet HUMMEREN's Venner og Køge Maritime Modelbyggerlaug.

Modelbyggerlauget er et arbejdende værksted, hvor primært ældre herrer omhyggeligt bygger store modeller af gamle orlogsskibe, som er forlist i Køge Bugt. Du kan opleve dem og få indblik i arbejdet hver torsdag kl. 9-15, hvor der er åbent værksted.

Du kan også besøge Køge Museums permanente maritime udstilling midt i hallen.

Skatere

Gule Hal er også for skatere, både nybegyndere og erfarne skatere. Det foregår i den særlige skatehal i den uopvarmede del af Gule Hal. Skatehallen bruges flittigt af byens børn og unge og bestyres af Ungdomskulturhuset Tapperiets frivillige. De populære faciliteter er i sommeren 2019 udvidet til, at de unge også har fået en skatebowl i nabobygningen.

Du vil finde flere aktiviteter og faste brugere i Gule Hal – nemlig også AktivVirken, Køge Billedskole, Røde Kors Familienetværk og Fit Club Køge.

Kunstnere

Bag Gule Hal kan du se kunstvognen for Atelier IntermeZZo, som udgøres af fem lokale kunstnere. Besøg dem gerne, når de holder ”åbent hus” om mandagen kl. 10-12.

Børn og forældre

Foran Gule Hal kan børnene lege ved vandbassinet, mens forældrene slapper af på en af de mange bænke. Måske med en BIB-TO-GO e-bog eller lydbog, som du kan låne gratis via en smartphone eller tablet.

Gule Hal er en del af Køge Kysts indsats for at skabe liv i den nye bydel i et tidligt stadie af byudviklingen. Det er erfaringen, at de fællesskaber, der opstår mellem hallens brugere, er et stærkt bidrag til bylivet. Mange utraditionelle netværk og samarbejder opstår her.

Køge Kommune har givet tilladelse til, at hallen kan benyttes til slutningen af 2023.

Gule Hal findes på adressen Strandpromenaden 1, 4600 Køge.

Modelskib

Køge Maritime Modelbyggerlaug

Hver torsdag afholder Køge Maritime Modelbyggerlaug (KMM) åbent værksted kl. 9-15 i Gule Hal, hvor interesserede kan nærstudere de historiske orlogsskibe og aktuelle udstillinger.

Palle Nielsen fra KMM tilbyder omvisninger og foredrag om Køges maritime historie eller dansk søkrigshistorie. Han kan kontaktes på tlf. 61 60 30 71 og e-mail pallenielsen@oncable.dk.

Skater 2
Skater 1