Udviklingsplan

  • Forside Af UVP Forsidebilledet fra Køge Kysts udviklingsplan Tegnestuen Vandkunsten
Grundlaget for udviklingen af Køge Kyst er udviklingsplanen, som er blevet til på baggrund af resultatet af en international tværfaglig parallelkonkurrence i 2010.

Køge Kyst offentliggjorde den 9. november 2011 den endelige udviklingsplan for området med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden, der fra udgivelsestidspunktet ville finde sted over de følgende godt 20 år. Udviklingsplanen er en tilrettet udgave af det forslag, som Køge Kyst i august 2011 blev lagt ud til offentlig debat.

Afsæt i Køges historie og kulturliv

Udviklingsplanen tager afsæt i Køge; en gammel industri- og havneby med en velbevaret historisk bymidte, en stærk position som hovedstadsnært trafikknudepunkt og gode fremtidsmuligheder, som i fremtiden forberedes med ny jernbane, supersygehus mv.

Køges særlige identitet omfatter også byens aktive kultur-, idræts- og foreningsliv, som også spiller en rolle i realiseringen af Køge Kysts kulturstrategien "Etape 0". Med den har Køge Kyst sammen med køgenserne siden 2011 taget forskud på byudviklingen ved at skabe kulturaktiviteter og byliv i bydelen, før der opføres bygninger.

På den baggrund beskriver udviklingsplanen, hvordan Køge Kyst tilstræber en attraktiv og bæredygtig bydel, der tiltrækker nye virksomheder og borgere samt investorer, der kan se en forretning i at gennemføre projekter netop her, og - ikke mindre vigtigt - får alle nuværende køgensere en række nye muligheder.

Mere end en fysisk plan

Udviklingsplanen er en særlig plantype, fordi den er meget mere end blot en plan for den fremtidige bebyggelse. Den består både af en fysisk plan, en lang række overvejelser om bydelens fremtidige karakter og en strategisk plan med fem strategier for, hvad der skal drive byudviklingen, omhandlende bæredygtighed, dialog, erhvervsudvikling, kultur og byliv og trafik og parkering.

Da Køge Kyst er et byudviklingsprojekt med en lang tidshorisont, blev det fra starten besluttet, at udviklingsplanen ikke skulle være alt for detaljeret. Planen er derimod dynamisk med mulighed for tilpasning over for skiftende behov og tendenser, og byliv, der opstår - ligesom den fra starten har skullet kunne rumme ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige forudsætninger.

Udviklingsplanen omsætter Køge Kysts vision i nogle grundlæggende idéer, et såkaldt helhedsgreb, som kan sammenfattes i to overskrifter, der både har en konkret fysisk betydning og en procesorienteret betydning: Livet før byen og Byen for livet.

Livet før byen

"Livet før byen" betyder, at der skal skabes aktivitet i området, før der bygges - så projektområdet ikke blot er en byggeplads men også en bydel i bevægelse - på vej imod noget nyt, som hele tiden kan påvirkes. Køge Kyst tog allerede i projektets første år fat på livet før byen med den såkaldte "Etape 0 Livet før byen"-strategi. Læs mere om denne satsning på kultur og byliv her.

Byen for livet

"Byen for livet" betyder, at børn, unge, voksne og ældre fra forskellige samfundslag skal kunne bo tæt sammen, og at boliger, erhverv og kultur blandes med hinanden. Køge Kyst tror på, at det er grundforudsætningen for, at den gode by kan skabes.

  • Den fysiske plan 2018 Den fysiske plan fra Køge Kysts udviklingsplan (opdateret i 2018) Tegnestuen Vandkunsten
  • Alminding Alminding på Søndre Havn - fra Køge Kysts udviklingsplan Tegnestuen Vandkunsten
  • Promenade Søndre Havns byfront og promenade ud mod stranden - fra Køge Kysts udviklingsplan Tegnestuen Vandkunsten
  • Collstrupgrunden Erhvervsmiljø på Collstropgrunden - fra Køge Kysts udviklingsplan Tegnestuen Vandkunsten

Udviklingsplan

Læs eller download Køge Kysts udviklingsplan "Livet før byen - byen for livet" fra 2011.

Læs udviklingsplanen på ISSUU
Udviklingsplaner Forside

Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling

Køge Kyst er med i denne publikation som et eksempel på strategisk byudvikling.

Publikationen beskriver bl.a. det koncept for udviklingsplan, som blev født med Køge Kyst og videreudviklet i søsterprojekterne Kanalbyen i Fredericia, NærHeden og Naturbydelen.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2018.

87 sider

16 eksempler