Organisation

  • Køge Kyst Gruppebillede Køge Kysts sekretariat. Foto: Mikkel Meister
Udviklingen af Køge Kyst sker gennem partnerselskabet Køge Kyst P/S, som ejes af Køge Kommune (50 %) og Realdania By & Byg (50 %).

I 2009 stiftede Køge Kommune og Realdania By & Byg (daværende Realdania Arealudvikling) partnerselskabet Køge Kyst P/S med en bestyrelse, bestående af medlemmer, udpeget af begge parter. Ved stiftelsen af Køge Kyst var selskabets egenkapital 240 mio. kr., og selskabet ejes ligeligt af Køge Kommune og Realdania By & Byg (hver 50 pct.).

Partnerselskabskonstruktionen kan sidestilles med et aktieselskab med tilhørende regler om vedtægter, bestyrelse, minoritetsbeskyttelse mv.

Køge Kyst-projektet bliver i dagligdagen ledet af en projektdirektør og et tilhørende projektsekretariat, som naturligvis arbejder tæt sammen med Køge Kommune og Realdania By & Byg.

Alle væsentlige beslutninger kræver enstemmighed mellem parterne. Hverken Køge Kommune eller Realdania By & Byg har på den måde bestemmende indflydelse i selskabet, og kan ikke træffe beslutninger uden der er enighed herom.

Anker Boye

Bestyrelsen for Køge Kyst P/S

Selskabets bestyrelse består af syv medlemmer, hvor parterne hver udpeger tre medlemmer. En formand udpeges af parterne i fællesskab.

Bestyrelsen består af:

  • Anker Boye (formand)
  • Marie Stærke, Køge Kommune
  • Flemming Christensen, Køge Kommune
  • Søren Møller Kristensen, Køge Kommune
  • Peter Cederfeld, Realdania By & Byg
  • Anne Mette Rahbæk, Realdania By & Byg
  • Claus Ravn, Realdania By & Byg
Portræt Køge Kyst Peter Kjølby

Projektets daglige ledelse

Peter Kjølby er projektdirektør for Køge Kyst og varetager den daglige ledelse af byudviklingsprojektet og Køge Kysts sekretariat.

Se kontaktoplysninger til Peter Kjølby og sekretariatets medarbejdere her.