Underføring mellem by og havn

I de kommende år vil Køge Kyst anlægge en lys og bred, underjordisk passage for gående og cyklister under jernbanen midt i Køge.
Rl 17 015 086 Luftvisualisering Fotot6g1135 Crop Web

En vigtig, ny forbindelse

Køge Kyst skal anlægge en underjordisk passage til fodgængere og cyklister for at skabe en sikker, tryg og rekreativ forbindelse mellem den historiske bymidte og havneområdet i Køge.

Passagen skal forbinde Havnepladsen og Kulturtorvet gennem en bred og lys tunnel under jernbanen, Ivar Huitfeldts vej og Østre Banevej. Tunnelen vil munde ud i to nyindrettede pladser; en på hver side af passagen.

Passagen er den sidste af tre nye forbindelser, som forbinder byen og havneområdet i Køge. I 2016 kom vejtunnellen og i 2018 Stationsbroen.

Udklip By Med Markør Schønherr 2017

Processen omkring underføringen

Køge Kyst har i 2017 gennemført forberedende arbejder til underføringen. Her blev fundamenter og loft til den nye underføring anlagt under jernbanesporene.

Planen for underføringen blev miljøvurderet i foråret 2022. Næste skridt er lokalplan, og herefter skal der findes en entreprenør som skal detailplanlægge og udføre byggeriet.

Projektet er imidlertid p.t. udskudt, til der er penge nok til at gennemføre det.

Køge Kyst forventer, at vil tage omkring tre år at detailudvikle og herefter anlægge underføringen og de tilstødende byrum, men tidsplanen afhænger af lokalplan, udbud, ledningsomlægninger og arkæologiske undersøgelser.