Underføring mellem by og havn

I de kommende år vil Køge Kyst anlægge en lys og bred, underjordisk passage for gående og cyklister under jernbanen midt i Køge.
Rl 17 015 086 Luftvisualisering Fotot6g1135 Crop Web

En vigtig, ny forbindelse

Køge Kyst skal anlægge en underjordisk passage til fodgængere og cyklister for at skabe en sikker, tryg og rekreativ forbindelse mellem den historiske bymidte og havneområdet i Køge.

Passagen skal forbinde Havnepladsen og Kulturtorvet gennem en bred og lys tunnel under jernbanen, Ivar Huitfeldts vej og Østre Banevej. Tunnelen vil munde ud i to nyindrettede pladser; en på hver side af passagen.

Passagen er den sidste af tre nye forbindelser, som forbinder byen og havneområdet i Køge. I 2016 kom vejtunnellen og i 2018 Stationsbroen.

Udklip By Med Markør Schønherr 2017

Miljøvurdering, lokalplan, udbud og anlæg

Planen for underføringen blev miljøvurderet i foråret 2022. Næste skridt er lokalplan, og herefter skal der findes en entreprenør som skal detailplanlægge og udføre byggeriet.

Køge Kyst forventer, at det tager op til to-tre år at detailudvikle og herefter anlægge underføringen og de tilstødende byrum, men tidsplanen afhænger af lokalplan, udbud, ledningsomlægninger og arkæologiske undersøgelser.

 

 

Rendering Webkvalitet

Hvordan kommer projektet til at berøre naboer og byliv i byggeperioden?

Køge Kyst er i gang med at tilrettelægge anlægsarbejdet og skal finde den entreprenør, der skal anlægge passagen og opdateringerne af de tilstødende byrum. Vi kan endnu ikke fortælle om projektet i detaljer, men vi ved, at der skal køres jord bort, og at projektet vil indeholde spunsning og andre arbejder, der desværre ikke kan undgå at blive set og hørt. Vi vil derfor gøre en ekstra indsats for at informere om byggearbejderne efterhånden som projektet skrider frem.

Stationsområdet og Kulturtorvet set fra luften

Hvordan kommer byggeriet til at påvirke trafikken i anlægsperioden?

Biler og busser: Antallet af vejbaner på Ivar Hvidtfeldtvej og Østre Banevej vil sandsynligvis blive reduceret i perioder af anlægsfasen.  

Gående og cyklister: Det vil hele tiden være muligt at krydse banen og bevæge sig mellem byen og havnen, men fodgængerovergangen over Ivar Huitfeldstvej og Østre banevej i perioder vil blive flyttet. Der bliver sat skilte op, der leder den bløde trafik uden om byggepladsen.

Regionaltog på strækningen Lille Syd: I 2017 gennemførte Køge Kyst forberedende arbejder til underføringen under jernbanesporene. Da dette arbejde allerede er udført, kan resten af projektet forhåbentlig gennemføres uden væsentlige forstyrrelser af togdriften.