Historien bag Køge Kyst

  • Borgermøde under konkurrencen om Køge Kysts udviklingsplan Fra et borgermøde under konkurrencen om en udviklingsplan for Køge Kyst, den 19. maj 2010. Foto: Jens Wollesen
Køge Kyst-projektet udspringer af et længe næret politisk ønske i Køge om at omdanne Søndre Havn til en levende og moderne bydel. Planerne for byudvikling blev helt konkrete i 2009, hvor Køge Kommune og Realdania By & Byg gik i partnerskab om at realisere en fælles vision for byudviklingen, som også omfatter Stationsområdet og Collstropgrunden.

Idéen om at byudvikle Søndre Havn i Køge begyndte at tage form i 1990'erne, hvor kommunen bl.a. udskrev en idekonkurrence. Flere af ideerne herfra kan i dag genfindes i de lokalplaner, der gælder for området.

I 2002 besluttede Køge Byråd at udvikle en ny, stor erhvervshavn i Køge med etableringen af Køge Jorddepot. Det betyder, at virksomhederne i Søndre Havn får mulighed for at flytte til nye og bedre faciliteter i havnen nord for byen - og at Søndre Havn dermed kan omdannes fra et havneindustriområde til et byudviklingsprojekt med kultur, boliger, grønne områder mm.

I december 2004 godkendte Køge Byråd en aftale om at købe arealerne ved Søndre Havn af Køge Havn. Det blev allerede på det tidspunkt fastlagt, at byudviklingen i området ville blive gennemført i respekt for eksisterende aftaler og lejekontrakter. Efterfølgende er lokalplanen for Køge Søndre Havn og Strand vedtaget i 2005, og i 2007 udgav Køge Kommune 'Visionsplanen for Stationsområdet og Søndre Havn' og 'Kulturplan for Søndre Havn og Stationsområdet i Køge'.

I 2009 indgik Køge Kommune og Realdania Arealudvikling - i dag Realdania By & Byg - partnerskab om byudviklingsprojektet Køge Kyst, som omfatter delområderne Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden. Parterne stiftede samtidig selskabet Køge Kyst P/S, som driver byudviklingen.

Fra stiftelsen af Køge Kyst blev parternes fælles vision for byudviklingen den røde tråd i projektet.

Konkurrence og udviklingsplan

Køge Kyst gennemførte i 2010 en international tværfaglig parallelkonkurrence, som dannede udgangspunkt for arbejdet med udviklingsplanen. I løbet af processen blev der afholdt seminarer, borgermøder og udstillinger af forslagene.

Efter en konkurrenceproces i to faser offentliggjorde dommerkomitéen sin bedømmelse, hvor man fandt stærke elementer hos alle fem deltagende hold.

Frem til efteråret 2011 arbejdede Køge Kyst med den endelige udviklingsplan for området sammen Tegnestuen Vandkunsten og andre rådgivervirksomheder, der havde været med i konkurrencen.

Køge Kyst offentliggjorde den 9. november 2011 den endelige udviklingsplan for området med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden.

Læs mere om – og hent - udviklingsplanen her.

Udviklingsplanen har siden hen været det grundlæggende styringsværktøj, som skal sikre, at Køge Kysts vision føres ud i livet.

Her kan du læse om, hvor langt Køge Kyst er nået i dag.

Køges byudvikling 1990-2020 Forside

Køges byudvikling 1990-2020

Køge Kyst spiller en rolle i mange af denne bogs artikler - bl.a. af borgmester Marie Stærke, kommunaldirektør Peter Frost, fhv. projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen, fhv. projektdirektør Jes Møller og byplanlægger Peter Schultz Jørgensen. Bogens forfattere har alle haft en særlig rolle i Køges byplanlægning og udvikling.

Udgivet af Køge Kommune i anledning af, at kommunen i oktober 2019 var vært for det årlige Byplanmøde i regi af Dansk Byplanlaboratorium.

100

24

Køge Kyst JNM Forside

Køge Kyst - en historie om en bys forandring

Denne bog af Køge Kysts tidligere bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller fortæller historien om Køge Kyst, samtidig med at den rummer forfatterens personlige betragtninger om strategisk byudvikling.

Udgivet af Dansk Byplanlaboratorium i 2018.

152

Inspiration til byudvikling

Inspiration til byudvikling

Et inspirationskatalog med en række af de bedste løsninger og idéer fra holdene i de tværfaglige konkurrencer, som i 2010-11 har været gennemført i Køge Kyst og i Kanalbyen i Fredericia.

Løsningerne spænder blandt andet over byrum, bebyggelser, detailhandel, kultur, dialog - og bæredygtighed, både miljømæssigt, social- og sundhedsmæssigt og økonomisk.

Udgivet af Realdania By & Byg i 2012.

91

29