Investor

Køge Kyst sælger byggeretter i etaper på Søndre Havn, i Stationsområdet og på Collstropgrunden
Realdania By & Byg Køge Kyst Fotos 33 Beskåret Web

Samarbejde om byudvikling

Køge Kyst mærker stor interesse hos investorer for at bygge bæredygtigt og med kvalitet.

Vi tilbyder investorer en platform for at bygge kvalitetspræget, innovativt og bæredygtigt - og vi ønsker at indgå tætte partnerskaber om byggeri og byudvikling frem for blot at indtage en traditionel køber-sælger-relation.

I de seneste købsaftaler er der fokus på DGNB-certificering, og vi tilbyder en platform for investorer, der ønsker at realisere en certificering til fx DGNB Guld.

Et sådant partnerskab kan bl.a. omfatte, at vi udarbejder et fælles værdiprogram, inden byggeriet tegnes og detailplanlægges. Herefter udarbejder investor et skitseprojekt, som skal godkendes af Køge Kysts bestyrelse.

Investormateriale på bord

Dialog med bygherrer

Køge Kyst lægger stor vægt på dialogen med de enkelte investorer, som skal opføre byggeri i tråd med projektets vision, udviklingsplan og kvalitetsmål.

Til det formål har Køge Kyst udgivet materiale i form af et kvalitetsprogram, et inspirationshæfte om arkitektonisk mangfoldighed og en række prospekter for enkelte etaper af byudviklingen.

  • 20191029 Koegekyst Omraader Lowres Køge Kysts tre delområder Foto: Jan Kofod Winther