Investor

Køge Kyst sælger byggeretter i etaper på Søndre Havn, i Stationsområdet og på Collstropgrunden
Åbning af Stationsbroen i juni 2018 - drone

Samarbejde om byudvikling

Køge Kyst mærker stor interesse hos investorer for at bygge bæredygtigt og med kvalitet.

Vi tilbyder investorer en platform for at bygge kvalitetspræget, innovativt og bæredygtigt - og vi ønsker at indgå tætte partnerskaber om byggeri og byudvikling frem for blot at indtage en traditionel køber-sælger-relation.

I de seneste købsaftaler er der fokus på DGNB-certificering, og vi tilbyder en platform for investorer, der ønsker at realisere en certificering til fx DGNB Guld.

Et sådant partnerskab kan bl.a. omfatte, at vi udarbejder et fælles værdiprogram, inden byggeriet tegnes og detailplanlægges. Herefter udarbejder investor et skitseprojekt, som skal godkendes af Køge Kysts bestyrelse.

Området har den helt rigtige karakter til at skabe et byområde, som har alt det, der er vigtigt for et godt sted at bo. Vi er midt i byen og har samtidig både stranden, havnen og havet som nærmeste nabo. Jeg forventer mig meget af dette projekt, hvor den solide befolkningstilvækst i Køge giver efterspørgsel efter attraktive byrum med værdiskabende boliger og erhvervslejemål...

Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark
fra nyhed om aftale mellem PensionDanmark og Kyst - 2. juli 2019

Investormateriale på bord

Dialog med bygherrer

Køge Kyst lægger stor vægt på dialogen med de enkelte investorer, som skal opføre byggeri i tråd med projektets vision, udviklingsplan og kvalitetsmål.

Til det formål har Køge Kyst udgivet materiale i form af et kvalitetsprogram, et inspirationshæfte om arkitektonisk mangfoldighed og en række prospekter for enkelte etaper af byudviklingen.

Kvaliteten skabes, når man arbejder målrettet med, hvordan borgerne godt kunne tænke sig at bo, i stedet for at bygge det, som man plejer. Det er ikke nødvendigvis dyrere materialer og spektakulære løsninger, der skal til. Men derimod nogle greb, der holder fast i det overordnede mål om at skabe den bedst mulige by ud fra, hvad det er for et liv, som bydelen skal understøtte.

Projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen, Køge Kyst P/S
- om samarbejdet med PensionDanmark om Etape SH4

Christian Olsson og Tove
  • 20191029 Koegekyst Omraader Lowres Køge Kysts tre delområder Foto: Jan Kofod Winther