Arkæologi

Fortidsminder dukker op når der graves ud til nybyggeri i Køge Kyst-området
Fra oldtidshav til  livligt middelaldercentrum og købstad. Køges unikke historie dukker gang på gang op til overfladen i udviklingen af Køge Kyst-området. For hver gang gravemaskinerne rykker ind for at grave ud til et nyt projekt, er arkæologerne med, og ny viden om fortiden kommer frem i lyset.

Stort maritimt fund på Søndre Havn i 2021

I april 2021 dukkede et 14 meter langt skibsvrag op under overfladen på Søndre Havns yderste spids i forbindelse med udgravningen til en P-kælder.

Arkæologerne fra Museum Sydøstdanmark vurderer skibet til at være et fragtskib fra 1740'erne, der har været lastet med teglsten. Dateringen bygger på en analyse af det træ, skibet er bygget af. 

Efter en nænsom udgravning og registrering af alle skibets dele, blev vraget i juni måned taget op og konserveret i containere placeret i Tidsrummet på Søndre Havn. Til efteråret skal arkæologerne arbejde videre med fundet.

Se billederne fra hele processen i galleriet neden for.

  • Skibsvrag med markeringer Web I april 2021 dukkede et skibsvrag op under overfladen på Søndre Havn i forbindelse med, at Køge Kyst gravede ud til parkeringskælder på spidsen af Søndre Havn. Rune Johansen
  • SH4 April 2021 Det næsten 300 år gamle skibsvrag blev fundet på Søndre Havns yderste spids i forbindelse med, at Køge Kyst rensede jorden og gravede ud til en kommende parkeringskælder. Rune Johansen
  • Skibsvrag på SH4 1 Web Siden skibet blev fundet, har arkæologerne fra Museum Sydøstdanmark haft travlt med at fritlægge og undersøge det. Museum Sydøstdanmark
  • Skibsvrag på SH4 3 Web Ved at analysere træet kan arkæologerne datere skibet til 1740. Skibet er lastet med ballaststen og teglsten. Derfor formoder arkæologerne, at det er et fragtskib, der har sejlet med tegl. Museum Sydøstdanmark
  • DJI 0357 Vraget er nænsomt gravet fri og fjernet lag for lag. Museum Sydøstdanmark
  • Container Hen over sommeren 2021 ligger vragets dele til opbevaring i containere i Tidsrummet på Søndre Havn. Til efteråret skal arkæologerne arbejde videre med delene.

Læs også

Nyheder om arkæologi i Køge Kyst

Skibsvrag på SH4 1 Web
Nyt skibsvrag er fra 1700-tallet og bygget af træ fra Norge

Et transportskib bygget i Norge omkring 1740. Det er nu arkæologernes vurdering af det skibsvrag, som for nogle uger siden dukkede op på en byggeplads i Køge.

Havaflejringer
Forhistoriske bølgeskvulp dukker op på byggepladsen

Nyfundne aflejringer vidner om den gang Stenalderhavets bølger brusede over det Søndre Havn, hvor der i dag bygges by.

Skibsvrag med markeringer Web
Nyt skibsvrag fundet på Køges Søndre Havn

Endnu et vrag af et skib, der minder om Køges historie som livlig handelsby, er dukket op på en byggeplads på Søndre Havn.

DSF0279
Skibsvrag i kælderen til boligbyggeriet Skibet i Køge Kyst

Udgravningen til byggeriet Køge Kyst Skibet har åbenbaret et sjældent velbevaret skibsvrag af et handelsskib fra Middelalderen.