Midlertidig opbevaring af jord ved Strandkvanen

  • Søndre Havn med SH4 og jordbunker Jord fra området ”SH4” opbevares midlertidigt mellem de to parkeringspladser umiddelbart nord for Strandkvanen. Foto: Rune Pedersen
Fra slutningen af november 2022 transporterer entreprenøren Arkil større mængder uforurenet jord til midlertidig opbevaring på en del af Køge Kysts areal nord for Strandkvanen.

I forbindelse med PensionDanmarks igangværende byggeri af fem nye boligkarréer er der behov for midlertidigt at køre større mængder jord bort for senere at genanvende jorden som opfyld i det nye boligområde yderst på Søndre Havn.

Efter aftale med Køge Kyst anbringes jorden på Køge Kysts areal nord for vejen Strandkvanen, mellem de to midlertidige parkeringspladser Strandkvanen Nord og Strandkvanen Øst. Ved at opbevare jorden lokalt på Søndre Havn, kan transporten minimeres.

Jordtransporten, som varetages af Arkil, sker via Østre Havnevej, bagom opbevaringsarealet.

Jorden transporteres gradvist tilbage til PensionDanmarks byggegrunde fra sommeren 2023 og til engang i løbet af 2024, hvor den bliver genbrugt som opfyld i forbindelse med de nye boliger.

PensionDanmark har modtaget den nødvendige tilladelse af Køge Kommune og vil sørge for afdækning af den jord, der placeres på arealet, så den ikke blæser omkring. Jorden er på forhånd analyseret for forurening og er kategoriseret som ren.