Omdannelse af silo til nyt byrum

  • Illustration 1 Til Planche 3 Webfoto Sådan kan den omdannede silo komme til at tage sig ud. Visualisering: Vandkunsten
Køge Kyst omdanner den gamle siloring ved Fællesbyg til et nyt byrum. Herefter står bydelsforeningen selv for at indrette den.

Den gamle siloring ved Fællesbyg skal i fremtiden gøre mere nytte for Søndre Havns beboere. Derfor omdanner Køge Kyst efter aftale med Bydelsforeningen Søndre Havn siloen til et nyt byrum med flere anvendelsesmuligheder.

Køge Kyst har skabt to store åbninger i siloringen, så der bliver mulighed for at gå og kigge igennem den, og så det bliver trygt at opholde sig i byrummet. I midten af den cirkulære plads planter Køge Kyst et træ. Køge Kyst fjerner også nogle udvendige ”betonhylder” på siloen. 

Derudover hæver Køge Kyst terrænet og sørger for en ny belægning, der består af forskellige slags fliser og sikrer sammenhæng med fortovsarealerne langs Søndre Molevej og grusstien i almindingen. Køge Kyst lægger også strøm ind, så der kan opsættes belysning.

Arbejdet er gået i gang i november 2023 men har på grund af vintervejret være sat på pause. Køge Kyst har op til påske 2024 genoptaget arbejdet med at omdanne siloen, og det nye byrum forventes klar til indretning i løbet af foråret.

Bydelsforeningen står for indretningen

Efter endt omdannelse overtager Bydelsforeningen Søndre Havn det nye byrum og beslutter, hvad det skal bruges til.

Tegnestuen Vandkunsten har for Køge Kyst illustreret nogle idéer, som bydelsforeningen har mulighed for at lade sig inspirere af. Forslaget er at indrette en nærgenbrugsstation, som blandt andet kan løse udfordringer med storskrald, men også sørge for forskellige opbevaringsmuligheder og samtidig gøres byrummet velegnet til ophold.

I fremtiden vil byrummet indgå i en grøn alminding, der ligesom de andre almindinger overdrages til bydelsforeningen, når den er færdiganlagt.

  • IMG 0029 Linjeoprettet Web Køge Kysts arbejde med siloringen, december 2023.
  • Realdania By & Byg Køge Kyst Fotos 03 30 (1) Det er denne runde silo ved Fællesbyg, som nu omdannes til et nyt byrum. Foto: Sehen
  • Illustration Til Planche 1 Eksisterende Skitse af siloen før Køge Kysts omdannelse af den til et nyt byrum. Illustration: Vandkunsten
  • Illustration Til Planche 1 Efter Omdannelse Skitse af siloen efter Køge Kysts omdannelse af den til et nyt byrum. Illustration: Vandkunsten
  • Illustration Til Planche 2 Web Et forslag er at anvende det nye byrum som nærgenbrugsstation. Visualisering: Vandkunsten