Stationsbro

Køge Kyst opfører ved Køge Station en næsten tyve meter bred stationsbro, hvor fodgængere i fremtiden kan krydse jernbanen.

I sommeren 2016 gik arbejdet med Stationsbroen, som er en af de tre nye forbindelser, der skal skabe bedre sammenhæng mellem den gamle og den nye bydel, i gang. Broen vil efter planen stå klar til brug i foråret 2018.

Via et trappeanlæg på begge sider skal den nye bro forbinde Collstropgrunden med Stationsområdet, hvor nyt byggeri til butikker, boliger, kultur og erhverv skyder op i disse år. Stationsbroen og trappen skal sammen med det nye Stationstorv, som TK Development anlægger, udgøre et levende, nyt mødested midt i Køge. Ud mod Stationstorvet opføres en stor bred trappe, der skal virke som byrum.

Fra broen bliver der udsyn til byen og Køge Havn og til de mange tog, der dagligt passerer - og der bliver adgang til perronerne via trapper midt på broen.

Selve Stationsbroen opføres ved først at opstille i alt 18 søjler, der skal bære broen. Der lægges betondæk på søjlerne – og etableres nye trapper og elevatorer fra perronerne.

Der vil i projektperioden være adgang til alle perroner via gangtunnelen. Trafikomlægninger for tog og busser kan forekomme – i så fald informerer DSB, Movia og Regionstog herom. Behovet for cykelparkering omkring Køge Station imødekommes i fremtiden med ekstra pladser ved perron 5 og nye pladser på Collstropgrunden.´

Se en lille film om arbejdet med at lægge betondække på Stationsbroens bærende søjler i marts
2017