Samarbejde om kvalitet

  • REF9B0~1 PensionDanmarks boligbyggerier i Etape SH4 skyder op yderst på Søndre Havn (september 2023). Foto: Sehen
Køge Kyst lægger stor vægt på god dialog med områdets investorer om at skabe en levende og attraktiv bydel af høj kvalitet.

At investere i Køge Kyst er for bygherrer, som ønsker at være med til at skabe en by med livskvalitet i højsædet.

Alle byggerier i Køge Kyst bliver til efter tæt dialog og en proces, som skal sikre, at kvaliteten ender med at blive som forudsat i projektets vision og udviklingsplan.

Efter at have indgået købsaftaler forpligtes bygherren til at udarbejde skitseprojekter for det konkrete byggeri, som skal godkendes af Køge Kyst, inden byggeriet kan gå i gang.

Til brug for bygherrens arbejde med skitseprojektet har Køge Kyst udarbejdet et kvalitetsprogram, som omsætter Køge Kysts vision og intentionerne i udviklingsplanen til en række kvalitetsmål.

Kvalitetsmålene omhandler bl.a. materialevalg, blandede funktioner i bygningerne, lys- og farvesætning, støj, læ, klima, udsigt og understøttelse af kultur og byliv. Kvalitetsmålene er for den enkelte bygherre en garanti for, at nabobyggerierne også bliver af høj kvalitet.

Investormateriale

Til brug for bygherrens arbejde med skitseprojektet har Køge Kyst udarbejdet et kvalitetsprogram, som bl.a. omhandler materialer, blandede funktioner i bygningerne, lys- og farvesætning, støj, læ, klima, udsigt og understøttelse af kultur og byliv. Kvalitetsmålene er for den enkelte bygherre en garanti for, at nabobyggerierne også bliver af høj kvalitet.

Som supplement hertil har Køge Kyst udgivet et inspirationshæfte, som kan inspirere bygherrer på Søndre Havn til at arbejde med variation og mangfoldighed i det arkitektoniske udtryk.

Endelig offentliggør Køge Kyst løbende prospekter for de enkelte etaper i Køge Kyst-området. Prospekterne er ikke færdige projekter men oplæg med Køge Kysts ønsker og idéer, og som det er tradition i projektet, bliver prospekterne genstand for dialog - med investorer, borgere og myndigheder.