Kystbeskyttelse af Søndre Havn går i gang

  • Kommende Kystsikring Koege Kort 3 Beskaaret Kystsikringen kommer til at bestå af en grønning på et hævet terræn, en stenkastning og en sandfodring, der skal bidrage til at stabilisere kystlinjen.
Nu går Køge Kyst i gang med at kystsikre området yderst på Søndre Havn, hvor 500 nye boliger er på vej. Overgangen mellem Søndre Strand og Den Maritime Halvø skal sikres mod erosion og oversvømmelse, samtidig med at et hævet grønt terræn gør det mere attraktivt at gå tur i området.

I de kommende år opfører PensionDanmark 500 nye boliger yderst på Søndre Havn, og ligesom resten af den nye bydel skal området klimasikres. Men inden det kan ske, skal nordenden af Søndre Strand sikres mod yderligere erosion. Derfor gennemfører Køge Kyst nu en kystsikring af området, hvor Søndre Havn, Den Maritime Halvø og stranden møder hinanden.

Konkret vil Køge Kyst i den kommende tid udvide og hæve terrænet i overgangen mellem strandens nordende og Den Maritime Halvø, så kystlinjen flyttes ud i en afstand af minimum 30 meter fra det nye boligkvarter. Det lille nye stykke land anlægges som et skrånende grønt område, der afgrænses mod kysten og stranden af en ca. 80 meter lang bølgebryder i form af en buet stensætning.

Flere fluer med ét smæk

- Med kystsikringen slår vi flere fluer med ét smæk. For det første stabiliserer vi hele området og forebygger, at stranden bliver ved med at erodere. Samtidig sikrer vi området mod oversvømmelse under storm, så det bliver trygt og rart at bo ud til kysten i al slags vejr – og endelig gør vi det mere attraktivt for alle at færdes her, ved at vi anlægger en dejlig græsklædt passage – en grønning - mellem det nye boligkvarter og vandet, fortæller projektdirektør i Køge Kyst, Peter Kjølby.

Umiddelbart syd for grønningen og den lange stensætning bliver selve stranden i en periode også gjort bredere ved, at der fyldes mere sand på kysten - en såkaldt sandfodring. Det er hensigten, at det opfyldte sand langsomt skal eroderes ud og placere sig på havbunden umiddelbart ud for stranden, da det vil kunne medvirke til at stabilisere kystlinjen.

Selvom kystsikringen er designet ud fra viden om de mekanismer, som stabiliserer terrænet og mindsker tendensen til erosion, vil der fortsat være behov for drift af stranden, og naturens kræfter kan også i fremtiden betyde, at der bliver behov for mindre justeringer af kystlinjen.

Køge Kysts entreprenør Aarsleff går nu i gang med selve kystsikringen og forventer at være færdige først på sommeren.

Klubberne flyttet

Forud for kystsikringsprojektet har Køge Kyst og Køge Kommune været i dialog med alle områdets klubber, og de fleste af de klubber, som holder til på Den Maritime Halvø, har fået flyttet deres faciliteter et stykke mod nord og mod den centrale del af halvøen – op på et areal, som ligeledes ligger i en højde, der beskytter klubberne mod oversvømmelse.

Når kystsikringen er på plads, er vejen banet for, at den yderste del af Søndre Havn kan klimasikres i de kommende år. Her er planen, at den nuværende promenade Engkanten, som danner grænse mellem Søndre Havn og strandengen, videreføres hele vejen rundt om de kommende boliger, langs Den Maritime Halvø og helt om til Roklubbens inderhavn.