5. Søndre Havn - Braunstein

  • 323303247 921677102352473 452492187314229195 N Beskaaret
Fra industrihavn til levende boligområde

Du er nu gået over klapbroen til Søndre Havn – Køges gamle industrihavn, som i dag er et nyt og levende boligområde. De første beboere flyttede ind i 2017, og i dag bor der omkring 1500 mennesker på Søndre Havn.

Foran dig ser du det moderne pakhus, som rummer spisested, lokaler til arrangementer og et udsalg af Braunsteins øl og spiritus fra bryggeriet i de bevarede nabobygninger. Det er et sted, der gennem mange år har været med til at skabe et godt kultur- og byliv på Søndre Havn. 

Hvis du løfter blikket, vil du hurtigt få øje på de nye boligbyggerier i området. 

Området er mere urbant, end Køge har været vant til – med en tæt by i 3-7 etager, enkelte steder helt op til 9 etager.

Husene er en blanding af ejer- og lejeboliger, bygge- og bofællesskaber. De blandede boliger tiltrækker mange forskellige slags mennesker i forskellige livsfaser.

Søndre Havn er primært et boligområde, men der er også plads til vandsportsklubber og et spillested med café. Og så er der flere erhvervslokaler og børneinstitutioner på vej.

I 2024 bliver der bygget på de  yderste byggefelter ud mod Køge Bugt. Når den del er færdig, er det kun området med de gamle industribygninger langs havneløbet, der mangler at blive udviklet.

Fortsæt ad Carlsensvej cirka 50 meter rundt om hjørnet. Kryds vejen og træd ind bag plankeværket i det midlertidige byrum Tidsrummet.

Stil dig på kortet over Søndre Havn, som er aftegnet på asfalten.

Klik her eller på 6-tallet når du er fremme.