1. Stationsbroen

  • Realdania By & Byg Køge Kyst Fotos 19 Web
Køge bindes sammen af nye byrum

Så er vi klar til at gå i gang! Og turen starter med et kig ud over byudviklingsområdet.

Hvis du står med ryggen mod nord/København, kan du danne dig et overblik over de tre delområder, som tilsammen udgør Køge Kyst. 

      På din højre side ligger det nye stationsområde med stræder og butikker helt tæt op ad Køges middelalderby.

      På din vestre side ser du en stor parkeringsplads. Det er det område, der kaldes Collstropgrunden. Planen er, at også dette område snart skal bebygges med mere by i form af  erhverv og handel – og måske på længere sigt boliger.

      Længere ude i horisonten – også mod venstre – kan du ane det nye boligområde Søndre Havn, hvor der i dag bor cirka 1350 mennesker i nybyggede boliger lige mellem Søndre Strand og Køges centrum.

Hele området udvikles af Køge Kommune og Realdania By & Byg, der dannede partnerskabet Køge Kyst P/S i 2008. Samarbejdet er drevet af ønsket om at skabe en levende og mangfoldig bydel med høj kvalitet og styrke Køge som regionalt kraftcenter.

Selskabet Køge Kyst sørger for helhedsplaner, udvikling af byrum, infrastruktur, klimatilpasning og salg af byggefelter. Byggerierne opføres af forskellige investorer – altid i tæt dialog med Køge Kyst.

Stationsbroen her er opført af Køge Kyst i samarbejde med DSB. Den skaber en ny sammenhæng på tværs af jernbanen, som ellers i årtier har afskåret Køges bymidte fra havnefronten.

Længere mod nord har Køge Kyst anlagt en vejtunnel, der kan lede biler og tung trafik uden om bymidten, og der er planlagt en underføring for fodgængere og cyklister under jernbanen og to veje nede ved havnen.

Gå ned ad trappen til Stationspladsen

Fortsæt til venstre ad Rådhusstræde

Drej til højre ved Lovslippen

Gå op ad trappen til du kommer til Taghaven

Klik her eller på 2-tallet på kortet, når du er fremme