2. Taghaven ved Lovslippen

  • DSF1530
Middelalder og moderne by

Nu kan du se det hele lidt fra oven. Det nye ’Rådhusstræde’– og på modsatte side Køges gamle middelalderby.

Førhen var området her fuldt af tung trafik. Den store vej langs banen ’Ivar Huitfeldtsvej lå her, hvor Rådhusstræde ligger i dag. Men som en del af byudviklingen flyttede Køge Kyst den store vej helt ud til jernbanen, så der blev plads til at udvide byens centrum, og i 2018 åbnede Rådhusstræde.

Rådhusstræde bugter sig parallelt med den gamle bymidte – dog med lidt større bygninger, som kan rumme de lidt større forretninger og restauranter, fitnesscenter, rådhus osv. 

Mellem Rådhusstræde og det gamle middelalderstræde løber nogle små ’slipper’, som binder gaderne sammen og skaber intimitet og mulighed for at gå på opdagelse. Slipperne er en ide, der er ført videre fra middelalderbyen.

Den taghave, du står i nu - Motionshaven - er designet med fokus på fysisk aktivitet. På den modsatte side af Rådhusstræde kan du se ’Legehaven’, og på den anden side af Lovslippen ser du ’Skovhaven’. Taghaverne er for alle og er opstået med fokus på at udnytte de flade tage til at skabe nogle rekreative rum.

Hvilken have passer bedst til dit humør?

Gå ned til Rådhustræde og fortsæt i samme retning som før

Stop ved Kulturtorvet for enden af Rådhusstræde

Klik her eller på på 3-tallet, når du er fremme ved torvet