Søndre Havns bydelsforening er godt i gang

  • DJI 0012 Pano Beboerne i de nye boligbyggerier på Søndre Havn har mulighed for at være med i en bydelsforening Martin Håkan/CoverGanda.dk
Bydelsforeningen Søndre Havn skal på sigt overtage udvikling, drift og vedligehold af fællesområder og kulturliv i det nye boligkvarter på havnen. Forarbejdet hertil er siden efteråret kommet godt i gang, og foreningen har netop lanceret en hjemmeside.

I løbet af efteråret og vinteren er der kommet gang i arbejdet under Bydelsforeningen Søndre Havn, som er den overordnede forening for beboere, virksomheder og foreninger i det største af Køge Kysts tre delområder. 

Foreningens opgave bliver med tiden at sikre kvaliteten inden for to områder: Kultur & Byliv og Drift & Vedligehold. Hvert område varetages af en arbejdsgruppe, der består af et bestyrelsesmedlem fra foreningen samt et antal frivillige deltagere, der enten er beboere eller brugere af Søndre Havn og områdets faciliteter. 

Arbejdsgruppen Kultur & Byliv skal videreudvikle kultur- og bylivsaktiviteterne til gavn for hele Søndre Havn, mens gruppen Drift & Vedligehold skal overtage de fælles friarealer til drift, i takt med at de færdiggøres. Det kan fx være udvikling og vedligeholdelse af bl.a. byrum, veje, stier, almindinger og regnvandsløsninger.

Bydelsforeningen giver dermed beboerne på Søndre Havn direkte mulighed for at få indflydelse på udformningen af det kvarter, de bor i.

Fremtidsplaner for Søndre Havn

De to arbejdsgrupper blev stiftet i september sidste år, og de er allerede godt i gang med i samarbejde med Køge Kyst at forberede foreningens kommende aktiviteter på Søndre Havn.

I arbejdsgruppen for Kultur & Byliv er der drøftet planer for havnens fremtid, hvor kulturlivet fortsat skal spille en vigtig rolle, når Bydelsforeningen med tiden overtager ansvaret fra Køge Kyst. Gruppen ønsker bl.a. at videreføre Søndre Havnedag og andre populære aktiviteter men også at afprøve nye satsninger inden for kunst, musik og teater, ligesom de ønsker flere fysiske faciliteter, både i form af et centralt byrum på havnen og kulturaktiviteter i bygningerne.

I arbejdsgruppen for Drift & Vedligehold blev der i slutningen af oktober også talt konkrete planer for Søndre Havns fremtid, og de gik bl.a. i dybden med områdets veje, friarealer, parkering, offentlig transport og det igangværende byggeri. 

Interesserede kan læse mere på foreningens hjemmeside www.soendrehavn.dk, som netop er gået i luften. Her kan man bl.a. finde information om kulturtilbud på Søndre Havn, følge udviklingen i området og læse om foreningens arbejde.

Vær med i arbejdsgrupperne

Bydelsforeningen stræber efter at inddrage flest mulige af Søndre Havns beboere og erhvervsdrivende i foreningens arbejde, og interesserede er velkomne i arbejdsgrupperne. Begge arbejdsgrupper holder deres næste møde den 19. april 2018 kl. 17.00.

Bydelsforeningen kan kontaktes via Mikkel Schlægelberger på mail ms@koegekyst.dk eller telefon 24 44 21 68.