Småreparationer på Stationsbroen

  • Køge Station arkitektur Køge Station
Belægning skal kigges efter i sømmene.

Den grå belægning oven på betonen på Stationsbroen skal ”kigges efter i sømmene”, og det tynde lag bliver udskiftet nogle steder. Det betyder, at man må bruge tunnelen eller elevatoren i stedet for trapper i nogle korte perioder.

Arbejderne begynder på de tre ståltrapper - ståltrappen ved busholdepladsen bag stationen og de to ståltrapper til perronerne.

Trapperne er lukket for gennemgang i nogle dage, og der vil være skiltet på stedet. Særligt hvis man bruger den såkaldte ”ø-perron” i midten af sporrene, hvor lokaltogene kører, skal man være opmærksom på, at man kan blive nødt til at bruge tunnelen eller elevatoren til perronen.

Den store trappe ved Stationstorvet og selve broen kan benyttes i hele perioden. Arbejdet udføres i begyndelsen af sommeren.