Plan for den yderste bydel på Søndre Havn

  • Kajkanten
Køge Kysts er klar med en plan for byggefelterne ved Søndre Strand. De fem byggefelter tegner det første billede af den næste bydel, den næste etape, på Søndre Havn.

For hver ny etape af byudviklingen laves et forholdsvis detaljeret hæfte, et prospekt, som beskriver karakteren, byggemulighederne og intentionerne for etapen. En række dogmer, om man vil.  Det er Tegnestuen Vandkunsten, som har tegnet etapen i overensstemmelse med kvalitetskrav og visioner i den 8 år gamle udviklingsplan for Søndre Havn og hele Køge Kyst.

Med den nye byplan for de fem byggefelter, som ligger længst ud mod stranden, kan Køge Kommune sætte processen for lokalplan for området i gang. Prospektet bruges også med henblik på at sælge arealerne til en bygherre, der kan opføre byggerierne.

I prospektet er det blandt andet beskrevet, at husene skal have forskellige højder med kig til grønne gårdrum og smøger. Der er også lagt op til, at husene i tre punkter ud mod havneindsejlingen, kan blive op til to etager højere end i de første tre etaper.  

Grundene er forurenet af gammel industri, og der arbejdes stadig på at rydde op og oprense. Prospektet beskriver blandt andet, hvordan der skal anlægges én stor sammenhængende parkeringskælder over flere oprensende byggefelter. Princippet for hele Søndre Havn, om almindinger som rekreative områder mellem husene, er fortsat, men almindingerne kan få en lidt anden karakter, fordi de anlægges ovenpå parkeringskælderen.  Også Engkanten med beplantning og træer fortsættes foran bebyggelsen mod strandengen og giver en god og tilgængelig overgang til Søndre Strand og såkaldte ”Maritime Halvø”. Prospektet beskriver også, at de maritime klubber skal kunne fortsætte alle deres aktiviteter på Søndre Havn.