Plads til leg og aktiviteter - men også fred til at læse i en bog

  • Almindinger Møde Fra møde om Søndre Havns grønne områder 24/10-2019
Søndre Havns grønne områder, almindinger, er både klimasikring og bydelens nye parker. Men hvordan skal almindingerne indrettes, det er alle velkomne til at komme med idéer til. I en lille møderække arbejdes der med, hvordan bydelen er bedst - for både store og små, beboere og gæster.

Hvad skal der være i det grønne uden for din dør? Legeplads, træningsfaciliteter eller hyggekroge? Insekter og duftplanter? Hvordan sikrer vi tryghed og forhindrer nattelarm, selvom vi vil have liv og aktiviteter mellem husene.

Køge Kyst har inviteret alle interesserede til at bidrage med gode idéer til Søndre Havns grønne områder. Både nuværende og kommende beboere, dem, der har brugt udekøkkenet, gynget i Bøjeskoven, holdt strandfest på Udsigten eller været på kunst-vandring. Alle, der bruger området og stranden eller bare er nysgerrig og interesseret i byudvikling. Der er en møderække på tre, med de to første i efterår og vinter 2019 og det sidste opsamlende møde i januar 2020.

Tre faglige rådgivere har ridset forudsætninger og rammer op, som trækker tråde til både Brundtland-rapportens helhedssyn på bæredygtighed og til FN’s klimamål. Almindingerne skal etableres og formes, så de klarer fremtidige stormflod og skybrud ud fra de nyeste beregninger. De skal beplantes, så natur, planter og træer kommer til at spille en rolle i bydelen. Både i forhold til livskvalitet og nydelse for det enkelte menneske, men også så beplantningen fx forhindrer jorderosion, giver læ, og suger regnvand. Almindingerne giver også rum til bløde trafikanter og så er det oplagt, at der laves faciliteter, hvor man kan mødes, så Søndre Havn bliver en levende - og helt sin egen bydel.

Rådgivere fra henholdsvis Rambøll, Landskabsarkitekterne SLA og Tegnestuen BOGL har bidraget med forudsætningerne for almindingerne, som Køge Kyst anlægger i 2020. Rambøll har arbejdet med klimasikring og færdsel, SLA med landskab og planter og BOGL har oprindeligt arbejdet med mødesteder i de midlertidige byrum og aktivitetssteder på Søndre havn.

Se oplæg fra rådgiverne her:

Deltagerne i det første møde har nu udarbejdet en række opmærksomhedspunkter, der skal tages med i udformningen. Både ønsker, bekymringer og konkrete forslag. Næste møde er en workshop lørdag den 16. november kl.: 11:00 – 14:00 i Bryghuset Braunsteins store hal, hvor der arbejdes videre med punkterne. Der serveres en sandwich, så tilmelding er nødvendig på Billetto: https://billetto.dk/e/391539

Med byens største offentlige strand og med rekreative områder og promenader er Søndre Havn planlagt som en levende og gæstfri bydel. Køge Kyst har fra selskabets start arbejdet med at udvikle Søndre Havn som et åbent område for alle, fx ved at afsætte en kulturpulje til aktiviteter før byggerierne. Ordet ”almindinger” betyder da også oprindeligt et ”fælles græsningsareal tilhørende alle mennesker”.


Se andre nyheder om møderækken om almindingerne:

"Hvordan skal Søndre Havns grønne områder indrettes?" (21. januar 2020)
"Åbne møder om fremtidens brug af Søndre Havn" (22. oktober 2019)