Nye boliger skyder op på Søndre Havn

  • REFB4A~1 Karréerne Postillionen, Hvide Falk og Gyldenløve på vej op. Foto: Sehen
De første tre af i alt fem nye boligkarréer, som PensionDanmark opfører yderst på Søndre Havn, tager nu tydeligt form. Salget af ejerboliger i det første byggeri er i gang, og til foråret bliver der også mulighed for at leje en bolig med den enestående beliggenhed.

Elleve boligkarréer er i dag beboet på Køges Søndre Havn, og besøgende til stranden kan ikke undgå at lægge mærke til, at endnu flere er på vej. Postillionen, Hvide Falk og Gyldenløve er navnene på de tre byggerier, som er godt på vej op, og som i løbet af blot to år vil blive fyldt med liv.

De nye karréer kommer til at rumme moderne boliger med hver deres profil og henvendt til forskellige familieformer og aldersgrupper. Her kommer også gæsteboliger for overnattende gæster og en række udadvendte aktiviteter, som til sammen udgør et ”Byfællesskab” for de i alt fem byggerier, som PensionDanmark opfører her på Søndre Havns mest kystnære beliggenhed.

Det mest fremskredne byggeri er Postillionen, hvor man allerede nu kan købe en bolig i projektsalg. Her er lejligheder helt fra 2 til 6 værelser, hvor de mindre boliger er tiltænkt modne par, hvor børnene er fløjet fra reden, og de større boliger er især er velegnede til   familier med teenagebørn. 

I Postillionens stueetage skal der indrettes et Børnekontor, hvor børn og unge kan mødes, og et Bykontor, hvor kvarterets beboere får adgang til hjemmearbejdspladser. Ud mod bygaden, som går tværs igennem området med de fem karréer, kommer der en bager og en kontorhub, hvor virksomheder kan leje én eller flere arbejdspladser i kontorfællesskabet.

LokalBolig Køge, som står for salget af boliger i Postillonen, holder åbent hus hver søndag kl. 15-16 på Søndre Molevej 18 i Køge. Det er også muligt at aftale personlige møder med LokalBolig uden for dette tidspunkt.

Familiedeleboliger og eksklusive ejerlejligheder

Ved siden af Postillionen er også Hvide Falk godt på vej til at tage form. Denne karré skal rumme udlejningsboliger af forskellig slags. Blandt andet vil der være et boligfællesskab for gruppen 40+ med fælles stue og køkken, og som en helt ny boligform vil der være deleboliger for familier, enlige eller fraskilte, der har børnene en uge ad gangen, og som kan se fordele i at leje en bolig, hvor noget er privat for hver familie, og noget er fælles. 

Hvide Falk kommer også til at rumme et bevægelseshus med badmintonbane i stueetagen og en udendørs padelbane på taget i fjerde sals højde. Der kommer også en kiosk på hjørnet til bygaden og et sundhedshus ved siden af.

Boligerne i Hvide Falk bliver efter planen sat til leje i foråret 2024 med indflytning i januar 2025.

Ved siden af Hvide Falk, alleryderst mod vandet og stranden er et tredje byggeri så småt på vej op. Gyldenløve hedder dent, og denne karré rummer eksklusive ejerlejligheder på 2-6 værelser med store altaner på Søndre Havns allerbedste beliggenhed, lige ud til vandet. I stueetagen indrettes Health Club med fitness og sauna samt restaurant og ishus. Indflytningen i Gyldenløve er planlagt til august 2025.

Navne fra søfartshistorien

Bag de tre boligbyggerier kan man se et stort indrammet byggefelt, hvor PensionDanmark i første omgang anlægger en parkeringskælder for senere at opføre de to sidste boligkarréer ud mod havneindløbet. Neptunus og Dannebroge hedder de, og med henholdsvis leje- og ejerboliger har de begge planlagt indflytning i 2026.

Som historiekyndige køgensere og andre måske vil have fornemmet, er navnene på de fem karréer ikke grebet ud af den blå luft men derimod af Køges søfartshistorie. De er således alle opkaldt efter såkaldte linjeskibe fra de berygtede søslag i Køge Bugt.

Man kan læse om alle fem karréer og den samlede udvikling af området yderst på Søndre Havn på hjemmesiden www.soendrekyst.dk.

  • REF9B0~1 De tre nye boligbyggerier set fra den naturskønne strandeng. Foto: Sehen