Køge Kyst udbedrer belægninger på Stationsbroen

  • Drone Stationsbro Web Stationsbroen set fra Stationsområdet - med Collstropgrunden på modsatte side. Foto: Rune Pedersen
Entreprenøren Arkil arbejder i de kommende måneder med at udbedre belægninger på Stationsbroen og trappen mod busholdepladsen på Collstropgrunden.

Den tyve meter brede Stationsbro midt i Køge stod færdig i sommeren 2018, og der har vist sig at være problemer med for mange vandpytter rundt omkring på brodækket og på trappen ned mod Collstropgrunden, når det har regnet.

Problemet skyldes såkaldte ”lunker”, som er utilsigtede fordybninger i en overflade, og Køge Kysts entreprenør Arkil tager sig i den kommende tid af problemet som led i udbedringen af fejl og mangler i byggeprojektet.

I denne uge har Arkil brudt belægningen op i det nordvestlige hjørne af brodækket mod Stationstorvet og Irma, og i løbet af den kommende måneds tid fortsætter arbejdet med at reparere og udjævne belægningen på brodækket, så vandet fremover kan løbe bedre af.

Da denne type arbejde ikke kan udføres med tilstrækkelig teknisk kvalitet i de kolde måneder, bliver der en pause hen over vinteren, hvorefter Arkil færdiggør arbejdet på brodækket i april-maj 2021.

Et lignende problem gør sig gældende på trappen i den anden ende af broen, ned mod busholdepladsen på Collstropgrunden, hvor vandet falder dårligt og derfor danner vandpytter på trinene. Trappens tilstand gør, at den er spærret af, så man i stedet må benytte perrontunnellen og elevatorerne til brodækket.

Belægningen på trappen vil blive udbedret i løbet af oktober.