Køge Kyst reparerer Stationsbroens perrontrapper

  • Stationsbroen med markering af trapper Det er disse to trapper, som Køge Kyst reparerer i den kommende tid. Foto: Sehen
I april og maj reparerer Køge Kyst to flittigt benyttede trapper på Køge Station. Passagerer kan i stedet komme til toget via den gamle perrontunnel, som åbnes midlertidigt, mens arbejdet står på.

Fra natten til mandag den 8. april udskifter Køge Kyst belægningen på to trapper, som benyttes dagligt af mange togpassagerer til at komme til og fra Køge Stations perroner via Stationsbroen, der åbnede i 2018.

- Vi har efter femårsgennemgang af Stationsbroen konstateret en del skader i belægningen på trapperne, samtidig med at nogle utilstrækkelige fald på trinene betyder, at regnvand ikke ledes godt nok væk. Skaderne har tidligere været forsøgt udbedret i mindre bidder men uden større held. Derfor udskifter vi nu al belægning på de to perrontrapper på én gang, fortæller projektleder Anne Brolund fra Køge Kyst.

Ifølge tidsplanen er trappen til spor 4, 6 og 7 – den nærmest bymidten – spærret fra den 8. april til den 8. maj. Den anden trappe, som fører til spor 2 og 3, spærres i perioden 15. april til 17. maj.

I forlængelse af arbejdet på de to trapper, fortsætter Køge Kyst med at reparere en del af belægningen på selve brodækket. Den del vil dog ikke påvirke færdslen for fodgængere nævneværdigt.

Perrontunnel åbnes i perioden

Arbejdet med at reparere de to trapper betyder, at togpassagererne på Køge Station må komme til og fra perronerne på en anden måde i perioden.

- For fortsat at sikre bedst mulig adgang til spor 2 og 3 åbnes den gamle perrontunnel under sporene midlertidigt i hele perioden, men man kan fortsat benytte stationsbroen og elevatorerne, siger Anne Brolund.

DSB sætter skilte op på og ved Køge Station, så togpassagererne guides på rette vej til de forskellige spor i perioden, mens Køge Kyst reparerer perrontrapperne.

Er man gangbesværet, skal man som altid benytte Stationsbroens elevatorer for at komme til perronerne. Man kan nemlig ikke tage elevatorerne nede fra tunnelen.