Køge Kyst ønsker glædelig jul og godt nytår

  • Kystengen og Engparken i vinterdragt Et vinterligt kig gennem Kystengen mod Engparken...
Køge Kyst ser tilbage på 2021…

Den nye by mellem Køges bymidte og vandet er for alvor ved at tage form. På Søndre Havn bor der nu ca. 1.250 mennesker i de elleve boligkarréer, som er opført i bydelen. I foråret flyttede beboerne ind i de to seneste – Blåklokken og Fællesbyg.

I årets løb har Køge Kyst arbejdet med byggemodning i området, med veje, de første grønne almindinger og Engkanten, som diget og promenaden ud mod strandengen hedder – og for småbørnsfamilierne på Søndre Havn er der i år kommet en lille ny legeplads foran Gule Hal.

Nye samlingssteder

Den sydlige del af Søndre Havn har mere og mere karakter af færdig by. Der er også kommet et rigtig fint tilskud til bylivet med den nye kagecafé i Kystengen, og Braunsteins Pakhuset ved indgangen til Søndre Havn er i år blevet et populært – og nu også prisbelønnet – samlingssted på kajen.

I de kommende år fortsætter byudviklingen med KPC’s boligbyggeri og med PensionDanmarks fem karréer med både ejer- og lejeboliger og små udadvendte erhverv. Sidst på året kunne Køge Kommune fortælle den gode nyhed, at der kommer en daginstitution i en af karréerne, ligesom kommunen også arbejder videre med planerne for det nye parkeringshus.

Som forberedelse til de nye boliger har Køge Kyst i år fjernet den forurenede jord yderst på Søndre Havn i den første af to faser. Det er gået efter planen og i god dialog med naboerne – vi havde blot ikke forudset at støde på vraget af et fjorten meter langt transportskib fra 1700-tallet!

Boliger i Stationsområdet

I Stationsområdet færdiggjorde vi ved årets start den nye lille park ved Å-grunden, ud mod Køge Å – og i foråret lagde Agat Ejendomme sidste hånd på den permanente granitbelægning i Rådhusstræde og i slipperne.

I Stationsområdet er Agat også i gang, nemlig med at bygge tre nye længebygninger tæt på stationen med 29 boliger, som Nectar Invest udbyder til leje under navnet Willes Have, med indflytning i 2022.

Og så har 2021 været året, hvor vi igangsatte arbejdet med at udvikle og projektere Køge Kysts tredje og sidste delområde – Collstropgrunden - og hvor vi i juni indgik aftale med NREP om et helt nyt bykvarter i to plan med butikker og borgervendte tilbud – bundet sammen med Stationsbroen.

På de mere indre linjer har Køge Kommune og Køge Kyst året igennem arbejdet tæt sammen om at konkretisere og forberede projektet med den nye brede passage for fodgængere og cyklister under jernbanen. Vi har været i dialog med de nærmeste naboer og grundejere, som bliver berørt af de kommende anlægsarbejder, og næste skridt bliver, at en lokalplan for den nye passage kommer i offentlig høring i det nye år.

Tilbage er kun at ønske beboere, samarbejdspartnere og alle, der følger med i, hvad der sker i Køge Kyst-området, en rigtig glædelig jul og alt godt i 2022!