Køge Kyst ønsker glædelig jul og godt nytår

  • Dronevue fra havneindløbet 2020 har budt på mange nye boliger på Søndre Havn (i baggrunden) - og Braunsteins Pakhuset (til venstre). Foto: Rune Pedersen
Vi ser tilbage på 2020...

Køge Kyst byder velkommen til alle de nye borgere, der er flyttet ind 2020 i takt med, at mange nye boligbyggerier er blevet færdige. Køge Kyst har nu over 600 boliger og knap 1.000 indbyggere.

Lys i vinduerne

Det er dejligt at byen bliver taget i brug. I foråret flyttede mange nye beboere ind på Søndre Havn – i Strandparken 2, Enggården, Strandterrasserne - og i Skibet, hvor en del af boligerne er bofællesskab for gruppen 50+. I efteråret kom er også lys i vinduerne i Engparken – og på Å-grunden i det sydlige Stationsområde.

Flere spændende boligprojekter er på vej i 2021. Fællesbyggerne, som i år kunne fejre rejsegilde, glæder sig til at tage deres nye hus i brug til foråret, hvor også Blåklokken slår dørene op for deres lejere.

Foreningen for grundejere, beboere og virksomheder – Bydelsforeningen Søndre Havn er også kommet godt i gang.

Kig forbi Pakhuset

Bryghuset Braunstein har bidraget med et helt nyt aktiv til bylivet på Søndre Havn. Pakhuset er åbnet som et spændende nyt samlingssted for borgere, foreninger og virksomheder – med taphouse og café.

Det er et rigtig godt eksempel på at en lokal virksomhed giver noget tilbage til byen. Kik forbi det flotte indbydende byggeri, som er tegnet af ADEPT, og som kan skilles ad, så alle materialer kan bruges igen, når bygningen engang skal rives ned. Særligt glæder vi os til, at der kan åbnes for Pakhuset i fuld skala, både med café, fællesspisning og aktiviteter, når coronapandemien forhåbentlig løjer af.

Koldt gys og saunagus på Søndre Mole

Valkyrien har indviet deres nye fine klubhus på Søndre Mole, og Køge Kommune sætter nu gang i lokalplanen for den Maritime halvø, med rammer for fritidsliv og klubliv. Køge Kyst har sat ”Udsigten” på lager, og planlægger at den kan sættes op igen, som en del af den Maritime Halvø.

Når byen skal kunne tåle vand

På Søndre Havn har vi arbejdet med arealerne mellem de færdige boliger. I foråret lagde vi rør til afledning af regnvand ned i de nye almindinger som en vigtig del af hele bydelens skybrudssikring - og i sensommeren kunne man for første gang se græsset gro i disse nye grønne byrum. Sammen med Bydelsforeningen er vi også i gang med at kunne indrette almindingerne med afsæt i de planer vi nåede frem til på den række af møder med borgerne, som vi gennemførte sidste vinter.

Fra industrihavn til ny by

I november tog vi fat på den store opgave med at rydde op efter den omfattende forurening, der er efterladt yderst på Søndre Havn – et arbejde, som vil fortsætte et godt stykke ind i det nye år, hvor første etape af oprensningen bliver færdig. De nordlige arealer oprenses i 2022. Det er et helt nødvendigt arbejde som led i hele omdannelsen fra industrihavn til moderne, bæredygtig by.

Året har også budt på spændende nye planer for, hvad den nye by skal rumme:

Mere bæredygtigt boligbyggeri på vej

På Søndre Havns yderste spids mod havet skal PensionDanmarks fem vidt forskellige boligkarréer rumme 500 boliger. Her bliver gæstelejligheder, børnekontor, kontorfællesskab, restaurant og værksteder i ”Byens etage”. – og midt på Søndre Havn skal KPC opføre en boligkarré, hvis arkitektur er inspireret af havnens klassiske pakhuse. Disse nye byggerier skal alle opføres efter bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld.

Også i Stationsområdets nordlige ende er der nye boliger på vej. De bygges af Agat ejendomme i fin sammenhæng med både resten af Rådhusstræde og den gamle bymidte.

2021…

Her ved årets slutning kan vi se ind i et nyt og spændende år, hvor vi skal byde flere nye borgere velkomne – og Køge Kyst skal i gang med at planlægge den nye underføring, i dialog med byens borgere.

Tiden nu er et øjebliksbillede på en industrihavn under omdannelse. Der er ny by, samtidig med at vi har midlertidige byrum, anlægsarbejder og industri på havnen, som alt sammen vil ændre sig i de kommende år, til en ny bæredygtig bydel, med spændende arkitektur, byrum og fællesskaber.

Vi håber, at 2021 giver mulighed for, at der igen kommer liv i byens rum, som har været lukket i lange perioder i 2020 pga. Covid 19. Vi glæder os også til, at Bydelsforeningen kan få gang i alle de gode og kreative kultur- og bylivsaktiviteter, de desværre har måtte aflyse i 2020 pga. Corona.

Rigtig god jul og godt nytår!

Med venlig hilsen
Køge Kyst