Køge Kyst i ny publikation om byudvikling

  • Tråden Christian Schmidt Rasmussens Mur Tidligere kunstværk af Christian Scmiidt Rasmussen på Søndre Havn Martin Håkan/Coverganda.dk
Kunst og kultur har fra starten været med til at åbne Køges nye bydel for borgere og besøgende. En ny publikation fra Realdania By & Byg sætter fokus på kunst i byudvikling – med Køge Kyst som fremtrædende eksempel.

 Kunsten inviterer til at blive set, og derfor åbner den byen, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen i et interview i en ny publikation, som Realdania By & Byg har sendt på gaden - med titlen ”Kunst i byudvikling”.

- Og måden det er gjort på, og de kunstneriske bidrag, der er kommet til gennem årene, har sat byen på landkortet, fortæller hun.

Hermed henviser projektdirektøren ikke mindst til de mange udendørs kunstudstillinger, som har fundet sted langs kulturruten Tråden, og hvorfra flere kunstværker har fået lov til at blive på Søndre Havn i en årrække.

Den nye publikation rummer flere eksempler på kunst, som er indarbejdet i byudvikling, byrum eller byggeri - og man kan blandt andet også læse en større artikel af den tidligere direktør for KØS Christine Buhl Andersen, som sætter kunst i byudvikling ind i et større historisk perspektiv. Her beskriver hun Køge Kyst som et fremtrædende eksempel både i dansk og international sammenhæng.

Realdania By & Byg har sendt ”Kunst i byudvikling” til alle danske kommuner og til byudviklingsselskaber, developere, rådgivere og andre, som måske kan finde inspiration til at arbejde med kunst som en integreret del af byudvikling eller byggeri.

Køge Kyst på P1

I forbindelse med udgivelsen af den nye publikation fortalte Tove Skrumsager Frederiksen om Køge Kysts satsning på kunst i byudvikling til DR’s radioprogram Kulturen på P1. På programmets hjemmeside kan man høre en podcast fra udsendelsen, som blev sendt den 8. april 2019.

Køge Kyst arbejder nu med, hvordan erfaringerne med kunst og kultur kan videreføres og trækkes med ind i den nye by, hvor flere og flere byggerier skyder op.

”Der er skabt en fantastisk platform med kultur, kunstudstillinger og midlertidige byrum, men det meste må vige for at skabe plads til byggerierne hernede. Og jeg er meget optaget af, hvad det er for elementer, vi skal fastholde, hvordan vi trækker dem ind i den nye bydel og får skabt en basis for, at der kan ske nye ting”, siger Tove Skrumsager Frederiksen i publikationen.

Hent publikationen

Den nye publikation kan downloades frit på Realdania.dk, hvor den også kan købes i trykt form for 49 kr.