Køge Kyst genoptager belægningsarbejde på Stationsbroen

  • Pressefoto Drone Stationsbro Stationsbroen set fra Stationsområdet. Foto: Rune Pedersen
Vinteren er slut, og Køge Kysts entreprenør Arkil genoptager nu arbejdet med at udbedre belægninger på Stationsbroen. Man kan fint færdes på broen, mens det står på.

Arbejdet med at udbedre belægningen på brodækket af den tyve meter brede gangbro ved Køge Station har været sat i bero siden efteråret, og nu genoptager Køge Kyst som planlagt arbejdet i april og maj. Pausen skyldes, at arbejdet ikke kan udføres med tilstrækkelig teknisk kvalitet i de kolde måneder.

Færdslen er uhindret

Arbejdet foregår i afgrænsede områder på brodækket, og fodgængere kan uden problemer benytte broen til at komme til og fra perronerne eller krydse jernbanen.

Behovet for at reparere dele af broens belægning skyldes, at der har vist sig problemer med for mange vandpytter rundt omkring på broen. Det skyldes såkaldte ”lunker”, som er utilsigtede fordybninger i en overflade. Udbedringen af dem er en del af den almindelige udbedring af fejl og mangler i byggeriet.

En af tre forbindelser

Stationsbroen blev indviet i sommeren 2018 og er en af tre nye forbindelser, som Køge Kyst anlægger for at binde Køge bedre sammen. I 2016 blev vejtunnelen nord for stationen indviet, og i de kommende år forberedes en underføring for gående og cyklister under jernbanen.