Borgermøde om lokalplan for Søndre Havn

  • Christian Olsson Fra Møde 8. Januar 2020 Sidst på mødet er der mulighed for at drøfte planerne for SH4 på samme måde, som på mødet her med Søndre Havns beboere i Kjøge Miniby først på året.
Kom og hør om byggeprojekter på Søndre Havn. Næste etape af Søndre Havn skal have en ny lokalplan, for at udviklingen fra industriområde til et attraktivt boligkvarter kan begynde. Forslaget til lokalplan fremlægges, når Køge Kommune inviterer til borgermøde, hvor de fem konkrete byggeprojekter også kan drøftes med bygherren.

Det offentlige borgermøde foregår mandag den 3. februar kl.: 19:00 – 21:00 på Tapperiet, Strandpromenaden 1 på Søndre Havn i Køge. Lokalplanen er lige nu i offentlig høring, og høringssvarene tages med i den videre planproces, før lokalplanen sendes til politisk behandling i byrådet. På borgermødet fremlægges lokalplanen med mulighed for debat og spørgsmål til, hvordan der kan bygges og til hvilke formål.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Køge Kysts prospekt for etapen, som igen er lavet som en forlængelse af den ca. 10 år gamle udviklingsplan, som overordnet regulerer byudviklingen på områderne ved kysten. Den aktuelle etape på Søndre Havn, som ligger helt ud til Søndre Strand, er solgt til investorerne PensionDanmark, som er begyndt at arbejde med, hvilke typer boliger og erhverv, der kan være spændende at udvikle på den attraktive grund ved havet.

Disse tanker er også drøftet tidligere på året med beboeren i de førte etaper af Søndre Havn. PensionDanmark og Køge Kyst planlægger at udvikle et moderne kvarter med nye fællesskaber, nye måder at bo sammen på, og nye rammer for verdens bedste hverdag for beboerne. For at skabe liv i gaderne, udvikles der erhvervskoncepter målrettet iværksætteri indenfor fx håndværk, kreative erhverv, helse eller mad. Alt dette samles i et værdiprogram for de kommende fem byggerier, så projekterne ikke alene styres efter udseende og fysiske kvaliteter men også efter, hvilket slags daglig- og arbejdsliv, service og varer, der i fremtiden kan vokse frem på Søndre Havn.

Forslag til lokalplan og kommunetillæg er i høring indtil 13. februar 2020, og den kan findes på kommunens hjemmeside her: https://www.koege.dk/Service/Nyheder/2020/01/Invitation-til-borgermoede-om-Lokalplan-1087-for-nyt-byomraade-paa-Soendre-Havn.aspx

 

  • Fra SH4 Beboermøde 8. Januar 2020 Fra møde om Etape SH4 med Søndre Havns beboere den 8. januar 2020.
  • Fra SH4 Beboermøde 8. Januar 2020 2 Fra møde om Etape SH4 med Søndre Havns beboere den 8. januar 2020.
  • Fra SH4 Beboermøde 8. Januar 2020 3 Fra møde om Etape SH4 med Søndre Havns beboere den 8. januar 2020.
  • Fra SH4 Beboermøde 8. Januar 2020 4 Fra møde om Etape SH4 med Søndre Havns beboere den 8. januar 2020.