Beboerne tog imod Søndre Havns grønne almindinger

  • Alminding mellem Tapperiet og Kystengen Almindingen mellem Tapperiet og boligkarréen Kystengen.
De nye lamper oplyste græsset og stierne i vintermørket, da Bydelsforeningen Søndre Havn og Køge Kyst tirsdag fejrede færdiggørelsen af Søndre Havns tre første almindinger. Bydelsforeningen ejer nu selv de grønne byrum.

- Det er skønt, at almindingerne er færdige, og vi har et område af byen, som er helt klart og endeligt. Jeg nyder at gå rundt i vores smukke bydel. Det lover godt for fremtiden, og jeg glæder mig til drøftelserne af den videre planlægning og indretning af de næste mange almindinger.

Sådan sagde Kim Mikkelsen, formand for Bydelsforeningen Søndre Havn, da han tirsdag den 20. december på foreningens vegne tog imod almindingerne, som de bugtede grønne byrum mellem Søndre Havns boligkarréer kaldes.

Umiddelbart forinden havde projektleder Rasmus Pedersen fra Køge Kyst budt velkommen og fortalt om almindingerne og den samlede plan for Søndre Havns grønne byrum, som de første tre kun er en del af.

Lang vej endnu

- Der er lang vej endnu, og det her er første skridt. I den samlede indretning af almindingerne på Søndre Havn vil vi prøve at tilgodese så mange behov som muligt, sagde Rasmus Pedersen, som også repræsenterer Køge Kyst i Bydelsforeningens bestyrelse, hvorfor han også takkede foreningen for en god, løbende dialog.

Der blev også tid til en lille anekdote fra Hendes Majestæt Dronningens besøg på Søndre Havn i forbindelse med hendes sommertogt i 2019:

- Dronningen fik øje på et stykke ukrudt og sagde: ”Det må I gøre noget ved”. Og det har vi så arbejdet på siden, sagde Rasmus Pedersen.

Efter den lille overdragelsesceremoni i vintertusmørket bød bydelsforeningen og Køge Kyst de omkring 60 fremmødte inden for til julehygge med gløgg og lune æbleskiver i Køge Kommunes ungekulturhus Tapperiet.

Lyspullerter og legeudstyr

Efter at de har fået den sidste finish, har Køge Kyst nu helt formelt overdraget ejerskabet af almindingerne til Bydelsforeningen Søndre Havn. Tilbage i foråret blev almindingerne beplantet, og som det sidste har de fået tilført belysning i form af en række pullerter langs grusstierne og helt nyt legepladsudstyr til de mindste i den ene alminding, langs Tapperiet.

De to andre almindinger, som Bydelsforeningen Søndre Havn har overtaget, ligger begge ud mod strandengen, mellem boligbyggerierne Strandparken og Havblik og mellem Havblik og Strandterrasserne.

Ansvar følger med

- Da jeg flyttede herned for fire år siden, havde jeg aldrig drømt om, at jeg skulle eje et stykke græs igen. Det gør vi så nu, konstaterede Kim Mikkelsen på bydelsforeningens vegne til indvielsen – og han pointerede også, at der med ejerskabet følger et ansvar med.

- Vi skal passe godt på området sammen, sagde han.

Bydelsforeningens driftsansvar for de første almindinger omfatter nu både grusstier, beplantning, systemer til regnvandshåndtering ved skybrud, belysningen og det nye legepladsudstyr.

Udover almindingerne har bydelsforeningen overtaget ejerskabet af de to små boligveje Ved Engen og Strandparken og det meste af Søndre Badevej, en række affaldsstationer og flere plantebede i området.

  • Overdragelsestaler Kim Mikkelsen fra Bydelsforeningen Søndre Havn og Rasmus Pedersen fra Køge Kyst stod for indvielsestalerne.
  • Ind til julehygge på Tapperiet Efter selve indvielsen slog Tapperiet dørene op for lidt julehygge.
  • Pressefoto Julehygge i Tapperiet Der var linet op med gløgg og æbleskiver i Tapperiet.
  • Kim Mikkelsen Bydelsforeningens formand Kim Mikkelsen ved fejringen i Tapperiet.
  • Pressefoto Alminding mellem Havblik og Strandterrasserne Almindingen mellem Havblik og Strandterrasserne.
  • Pressefoto Almindingerne og Tapperiet Et kig ned i almindingen mellem Kystengen og Tapperiet.
  • Pressefoto Ved Engkanten Bedet langs Engkanten er også en del af det, som Bydelsforeningen Søndre Havn har overtaget.
  • Pressefoto Juletrae ved Strandterrasserne Julestemning ved Strandterrasserne.