Opdagelsen

Byrummet Opdagelsen er et levende have- og køkkenværksted på Søndre Havn, hvor store og små samles.

Opdagelsen rummer et overdækket udekøkken, bænke, en humlevæg, havnebier, en stenspiral og 85 havnehaver, der passes og plejes af lokale borgere, foreninger og institutioner.

Udekøkkenet består af fire store grill, fire arbejdsstationer med håndvask og el samt et skur med toilet og basalt køkkengrej. Køkkenet kan danne ramme om mange arrangementer - alt fra børnefødselsdage, hyggelige udendørs spisestunder med venner og familie eller madskolearrangementer.

Det er gratis at låne udekøkkenet - og ved større selskaber kan man reservere køkkenet via det digitale bookingsystem.

Nøglen hentes hos Køge Kyst, Havnen 39 på hverdage mellem 9-14. Man skal være over 18 år for at låne en nøgle. I de kolde måneder er der lukket for vandet i byrummet.

Opdagelsen er inspireret af ideer fra madskolerne i 2012 og er udviklet i samarbejde mellem Det Grønne Hus, Bang&Linnet Landskab, EVM Landskab, landskabsarkitekt Bettina Lamm, Køge Bugt Projektcenter og Køge Kyst.

Opdagelsen findes på Søndre Molevej 9.HAVNEBIERNE VED OPDAGELSEN

Søndre Havn har sine helt egne havnebier, som alle interesserede kan købe andel i. Som bistade-andelshaver bliver man løbende orienteret om projektet og de forskellige aktiviteter i relation til havnebierne. Alle andelshavere modtager desuden et glas nyslynget Køge Kyst-honning.

Bag havnebi-initiativet står Det Grønne Hus, Projektcenter Køge Bugt og Køge Kyst. Bierne giver et stort udbytte til området i form af bedre bestøvning af planter og træer.

Det er muligt at støtte havnebierne ved at købe en andel. Det koster 200 kr. og derefter 50 kr. pr år. Interesserede kan skrive til havnebierne@gmail.com.

HAVNEHAVER – URBAN GARDENING

Havebrug i byen – ”Urban Gardening” – er et velkendt fænomen i form af byhaver, taghaver, haveforeninger, skolehaver og fælleshaver. Der er mange formål med havebrug i byen, men fælles for alle initiativer er, at haver giver mulighed for at bruge byrummene aktivt og produktivt. Man sår og høster – og er samtidig en del af et fællesskab.

Havnehaverne på Opdagelsen, i alt 85 højbede, er et gratis tilbud til byens borgere, institutioner, restauranter og virksomheder. De fleste gartnere til en havnehave er borgere fra nærområdet i Køge by, mens andre haver bliver passet af foreninger og virksomheder. Der er også en fælles køkkenhave, som alle, der bruger udekøkkenet, er velkomne til at forsyne sig af.

Alle havnehaverne er booket, men vil du gerne på venteliste til en have, så send en mail med navn og kontaktoplysninger til havnehaverne@gmail.com.