Infrastruktur

  • Trappe Drone Fra indvielse af Stationsbroen den 9. juni 2018. Foto: Rune Johansen/Dronerune.dk
Køge Kyst binder byen bedre sammen - til glæde for både nuværende og kommende beboere.

Det er et helt centralt visionspunkt for Køge Kyst, at infrastrukturen skal være et aktiv for hele byen. Bedre trafikale forbindelser skal bryde den barriere, som jernbanen i mange år har udgjort ved at afskære Køges bymidte fra havnen.

Køge Kyst er derfor i disse år i gang med at etablere helt nye forbindelser på tværs af jernbanen for både fodgængere, cyklister og biltrafik.

En ny vejtunnel blev indviet i oktober 2016, en stationsbro for fodgængere over Køge Station blev indviet i juni 2018, og i de kommende år anlægger Køge Kyst en ny bred underføring for fodgængere og cyklister.

Derudover har Køge Kyst i 2013-15 flyttet Ivar Huitfeldtsvej for at skabe plads til byggeriet i Stationsområdet.