Collstropgrunden

  • Collstrupgrunden
De nye byområder Stationsområdet og Søndre Havn er godt i gang med at skyde op. Det tredje byområde, som i de kommende år vil undergå en stor forandring, er Collstropgrunden, der også udvikles som led i Køge Kyst.

Collstropgrunden er i dag parkeringsplads men skal udvikles til et moderne erhvervsområde, der også kan rumme boliger, butikker m.m.

Ligesom på Søndre Havn bliver der bygget i stor skala her på grunden – med bygninger på 5-7 etager, hvorfra ansatte og beboere vil få gode udsigter imod byen, over havnen og ud over Køge Bugt.

På Collstropgrunden bliver gadeplanet bliver hævet, så du i fremtiden kan gå direkte fra Stationsbroens top og ind i det nye byområde. At byen på den måde hæves op i 2. sals højde, skyldes, at grunden er forurenet efter mange års imprægnering af jernbanesveller. Derfor ville det være ekstremt ressourcekrævende at fjerne jorden.

I stedet bliver jorden forseglet med en hård og tæt belægning, og arealet ”under byen” bliver anvendt til parkering i to dæk med plads til 900 biler i et anlæg, hvor lyssætning og udsmykning skal gøre det til en fin oplevelse at stille bilen.

Her på stedet vil den nye by altså stå på ”søjler”, og parkeringen under jorden betyder, at bymiljøet foroven kan blive bilfrit. Derfor bliver der gode, fredelige udendørsarealer til dem, der arbejder i området, og til køgenserne. Om sommeren skal man kunne mødes udendørs, spise frokost, drikke kaffe mv., men der vil også være steder for udfoldelse af aktiviteter hele året rundt.

Collstropgrunden får to hovedstrøg for cyklister og fodgængere: Et med forbindelse til havnebassinets nordkaj og et, der via Stationsbroen danner en direkte forbindelse til bymidten.