Stationsbroens perrontrapper repareres

  • Stationsbroen med markering af trapper Det er disse to trapper, som Køge Kyst reparerer . Foto: Sehen
I perioden 8. april til 17. maj reparerer Køge Kyst de to perrontrapper på Køge Station. Passagerer kan i stedet komme til toget via den gamle perrontunnel, som åbnes midlertidigt. Elevatorerne kan også fortsat benyttes.

I april og maj 2024 udskifter Køge Kyst belægningen på to trapper, som benyttes dagligt af mange togpassagerer til at komme til og fra Køge Stations perroner via Stationsbroen.

Det skyldes, at Køge Kyst efter femårsgennemgang af Stationsbroen har konstateret en del skader i belægningen på trapperne, samtidig med at nogle utilstrækkelige fald på trinene betyder, at regnvand ikke ledes godt nok væk.

Skaderne har tidligere været forsøgt udbedret i mindre bidder men uden større held. Derfor udskiftes al belægning på de to perrontrapper nu på én gang.

Trappen til spor 4, 6 og 7 – den nærmest bymidten – er spærret fra den 8. april til den 8. maj. Den anden trappe, som fører til spor 2 og 3, spærres i perioden 15. april til 17. maj.

Perrontunnel åbnes i perioden

Arbejdet med at reparere de to trapper betyder, at togpassagererne på Køge Station må komme til og fra perronerne på en anden måde. For fortsat at sikre bedst mulig adgang til særligt spor 2 og 3 åbnes den gamle perrontunnel under sporene midlertidigt i hele perioden. Man kan dog også fortsat benytte stationsbroen og elevatorerne.

DSB har sat skilte op på og ved Køge Station, så togpassagererne guides på rette vej til de forskellige spor i perioden. Er man gangbesværet, skal man som altid benytte Stationsbroens elevatorer for at komme til perronerne. Man kan nemlig ikke tage elevatorerne nede fra tunnelen.

Reparationer på brodækket

I forlængelse af arbejdet på de to trapper, fortsætter Køge Kyst med at reparere en del af belægningen på selve brodækket. Den del vil dog ikke påvirke færdslen for fodgængere nævneværdigt.