Kystbeskyttelse af Søndre Havn

  • Arbejde med kystsikring Billede fra anlæggelsen af den nye stenkastning.
Hen over sommeren 2023 kystsikrer Køge Kyst området yderst på Søndre Havn. Overgangen mellem Søndre Strand og Den Maritime Halvø skal sikres mod erosion og oversvømmelse, samtidig med at et hævet grønt terræn skal gøre det mere attraktivt at gå tur i området.

I de kommende år opfører PensionDanmark 500 nye boliger yderst på Søndre Havn, og ligesom resten af den nye bydel skal området klimasikres. Men inden da skal nordenden af Søndre Strand sikres mod yderligere erosion. Derfor gennemfører Køge Kysts entreprenør Aarsleff i disse måneder en kystsikring af området, hvor Søndre Havn, Den Maritime Halvø og stranden møder hinanden.

Grønning og stenkastning

Det sker ved at udvide og hæve terrænet i overgangen mellem strandens nordende og Den Maritime Halvø, så kystlinjen flyttes ud i en afstand af min. 30 meter fra det nye boligkvarter. Det lille nye stykke land anlægges som et skrånende grønt område – en grønning – som afgrænses mod kysten og stranden af en ca. 80 meter lang bølgebryder i form af en buet stenkastning.

Kystsikringen har til formål at stabilisere hele området og forebygge, at stranden bliver ved med at erodere. Samtidig skal området sikres mod oversvømmelse under storm, så det bliver trygt og rart at bo ud til kysten i al slags vejr – og endelig skal det være attraktivt for alle at færdes her i kraft af den nye græsklædte passage mellem det nye boligkvarter og vandet.

Umiddelbart syd for grønningen og stenkastningen bliver selve stranden i en periode også gjort bredere ved, at der fyldes mere sand på kysten - en såkaldt sandfodring. Det er hensigten, at det opfyldte sand langsomt skal eroderes ud og placere sig på havbunden umiddelbart ud for stranden, da det kan medvirke til at stabilisere kystlinjen.

Klubberne flyttet

Forud for kystsikringsprojektet har Køge Kyst og Køge Kommune været i dialog med alle områdets klubber, og de fleste af de klubber, som holder til på Den Maritime Halvø, har fået flyttet deres faciliteter et stykke mod nord og mod den centrale del af halvøen til et areal, som ligeledes ligger i en højde, der beskytter klubberne mod oversvømmelse.

Når kystsikringen er på plads, er vejen banet for, at den yderste del af Søndre Havn kan klimasikres i de kommende år. Her er det planen, at den nuværende promenade Engkanten videreføres hele vejen rundt om de kommende boliger, langs Den Maritime Halvø og om til Roklubbens inderhavn.

  • Kommende Kystsikring Koege Kort 3 Beskaaret Kystsikringen kommer til at bestå af en grønning på et hævet terræn, en stenkastning og en sandfodring, der skal bidrage til at stabilisere kystlinjen.
  • IMG 3521 Lowres Stenkastningen med grønningen i baggrunden. September 2023.