Kystbeskyttelse af Søndre Havn

  • Realdania By & Byg Køge Kyst Fotos 40 Beskaaret Til Web Den nye stenkastning og grønning ud for byggerierne på Søndre Havn. Foto: Sehen
Køge Kyst har i 2023 kystsikret området yderst på Søndre Havn. Det er sket for at sikre overgangen mellem Søndre Strand og Den Maritime Halvø mod erosion og oversvømmelse, samtidig med at et hævet grønt terræn skal gøre det mere attraktivt at gå tur i området. Gartnerarbejde med beplantning og græssåning er afsluttet i foråret 2024.

I de kommende år opfører PensionDanmark 500 nye boliger yderst på Søndre Havn, og ligesom resten af den nye bydel skal området klimasikres. Men inden da skal nordenden af Søndre Strand sikres mod yderligere erosion. Derfor har Køge Kysts entreprenør Aarsleff i sommeren og efteråret 2023 gennemført en kystsikring af området, hvor Søndre Havn, Den Maritime Halvø og stranden møder hinanden.

Grønning og stenkastning

Det er sket ved at udvide og hæve terrænet i overgangen mellem strandens nordende og Den Maritime Halvø, så kystlinjen er flyttet ud i en afstand af min. 30 meter fra det nye boligkvarter. Det lille nye stykke land er anlagt som et skrånende område – en grønning – som afgrænses mod kysten og stranden af en ca. 80 meter lang bølgebryder i form af en buet stenkastning.

Umiddelbart syd for grønningen og stenkastningen er selve stranden gjort bredere ved, at der er fyldt mere sand på kysten - en såkaldt sandfodring. Det er hensigten, at det opfyldte sand langsomt skal eroderes ud og placere sig på havbunden umiddelbart ud for stranden, da det kan medvirke til at stabilisere kystlinjen.

Kystsikringen har til formål at stabilisere hele området og forebygge, at stranden bliver ved med at erodere, samtidig med at området sikres mod oversvømmelse under storm, så det er trygt og rart at bo ud til kysten i al slags vejr – og endelig skal det være attraktivt for alle at færdes her i kraft af en græsklædt passage mellem det nye boligkvarter og vandet. Der er plantet og sået græs på grønningen i foråret 2024.

Klubberne flyttet

Forud for kystsikringsprojektet har Køge Kyst og Køge Kommune været i dialog med alle områdets klubber, og de fleste af de klubber, som holder til på Den Maritime Halvø, har fået flyttet deres faciliteter et stykke mod nord og mod den centrale del af halvøen til et areal, som ligeledes ligger i en højde, der beskytter klubberne mod oversvømmelse.

Kystsikringen betyder, at den yderste del af Søndre Havn kan klimasikres i de kommende år. Her er det planen, at den nuværende promenade Engkanten videreføres hele vejen rundt om de kommende boliger, langs Den Maritime Halvø og om til Roklubbens inderhavn.

  • IMG 3521 Lowres Stenkastningen med grønningen i baggrunden. September 2023.
  • Arbejde med kystsikring Billede fra anlæggelsen af den nye stenkastning.