10. Kystengen

  • Kystengen
Det intime gårdrum

Nu står du i det intime gårdrum i boligbyggeriet ’Kystengen’.

Arkitekturen her på Søndre Havn er varieret – så det er en anderledes oplevelse at være her i forhold til gårdrummet ved ’Skibet’, som vi besøgte lidt tidligere.

Måske lagde du mærke til de rustrøde små kanaler ved trappen. Det er her, vandet fra gården og taget ledes ud i almindingen og videre til Strandengen.

Fortsæt tværs gennem gården, til du kommer ud på rampen på den anden side af boligbyggeriet

Klik her eller på 11-tallet når du er kommet igennem gårdrummet