Udgåede træer på Søndre Havn genbruges i ny lommepark

  • Træer langs Strandkvanen før fældning De hensygnende træer langs Strandkvanen før fældning.
Hensygnende træer og grene langs Strandkvanen på Søndre Havn bliver mandag morgen fjernet, og til august skal de gøre nytte i en bypark i miniatureformat ved Gule Hal.

Allétræerne langs Strandkvanen, den lange gennemgående vej på Køges Søndre Havn, bærer lige nu smukke hvide blomster – men desværre ikke dem alle. Flere af træerne er sygnet hen, og mandag morgen, den 7. juni, fælder Køge Kyst de udgåede træer og fjerner døde grene fra nogle af de andre træer.

Træerne dør dog ikke forgæves. Køge Kyst vil nemlig til august genbruge træet som materiale i en helt ny park i miniatureformat – en såkaldt lommepark -
ved kulturhallen Gule Hal, hvor det er meningen, at parken skal skabe glæde og gøre gavn, indtil dette område skal bebygges.

Træstammerne og grenene bliver her lagt i en formation, som Køge Kyst løbende vil plante omkring, efterhånden som der bliver vækster til overs andre steder i byudviklingsområdet. Der er altså ikke lagt op til et velfriseret anlæg men en mere vild biotop, som udvikler sig organisk, og som hurtigt kan tiltrække insekter og andre smådyr.

Ligesom de grønne almindinger, som Køge Kyst for tiden anlægger på Søndre Havn, og naturelementerne i de nye boligkarréers gårdrum skal lommeparken således være et bidrag til at styrke biodiversiteten i den nye bydel.