Ny park ved Køge Å er færdig

  • Ny park ved Å-grunden Web Den nye park mellem det nye byggeri på Å-grunden og Køge Å. Foto: Rune Pedersen
Alle, som fremover passerer Køges hvide bro, går også igennem et helt nyt parkanlæg, som nu er færdiganlagt ved åens nordlige bred.

I oktober sidste år flyttede beboerne ind i 30 nye lejligheder på Å-grunden, og siden årets start har Køge Kyst arbejdet med at anlægge et nyt offentligt parkanlæg mellem åen og det nye byggeri. Parken står nu færdig og vil i de kommende måneder fremstå mere og mere grøn.

Indtil videre kan man dog kun se selve parkanlægget fra den offentlige cykel- og gangsti, som forbinder Fændediget med den hvide bro. Der er nemlig opsat et hegn langs stien for at give anlægget ro til at gro til. Til sommer vil hegnet blive fjernet, så alle kan tage ophold i parken.

Nye og gamle træer

Sølvpil, røn, tjørn og bærmispel er blandt de nye træer og buske, som møder den besøgende. Samtidig er nogle af de ældre træer ved åen bevaret, mens træer, som var ved at gå ud, er fældet.

Køge Kyst har i samme periode færdiganlagt cykel- og gangstien, idet den tidligere grussti er erstattet med en asfaltsti.

Men udover at man kan gå eller cykle gennem den nye park, egner den sig også til ophold. Der er nemlig anlagt en ny træplint, hvor man til sommer kan tage sig et hvil, få en snak eller nyde en medbragt kop kaffe.

Afledning af regnvand

Parken ved Å-grunden bidrager samtidig til klimasikring af Køge by, da terrænet er ændret, så områdets koter – eller højdekurver – sørger for, at vandet kan ledes effektivt fra Ivar Huitfeldtsvej og ud i åen i tilfælde af kommende skybrud.

  • Træer i ny park ved Å-grunden Web Den nye park ved Å-grunden med nyplantede træer. Foto: Rune Pedersen