Ny organisering i Køge Kyst

  • Luftfoto af Køge Kyst
Byudviklingsselskabet Køge Kyst P/S tilpasser organisationen.

Ved udgangen af 2020 udløber Tove Skrumsager Frederiksens ansættelseskontrakt som projektdirektør for Køge Kyst. Byudviklingsprojektet er med de sidste års store grundsalg på vej ind i en ny fase, og ejerne af Køge Kyst P/S - Køge Kommune og Realdania By & Byg - har derfor benyttet sommeren til at drøftet selskabets fremtidige opgaver og bemandingsbehov.

De to parter har på den baggrund besluttet at rykke tættere sammen, og selskabets bestyrelse konstituerer derfor nuværende vicedirektør i Realdania By & Byg Peter Kjølby, når Tove Skrumsager Frederiksen fratræder.

Ny fase

- Med den udvikling, der er sket, er Køge Kyst for alvor blevet et eksempelprojekt. Med det samme høje ambitionsniveau går vi nu ind i en ny fase, hvor opgaverne bliver færre og anderledes - og ledelsesopgaven reduceret. Derfor tilpasser vi organisationen, nu hvor Toves kontrakt alligevel udløber, siger Køge Kysts bestyrelsesformand Anker Boye.

Tove Skrumsager Frederiksen blev i 2015 ansat som projektchef og i 2017 som projektdirektør for Køge Kyst. Hun har varetaget den daglige ledelse i en tid, hvor den nye bydel for alvor har taget form med en lang række byggerier til boliger, butikker, kultur og erhverv samt ny infrastruktur.

Udviklet de gode standarder

- Tove har gjort et flot stykke arbejde for Køge Kyst. Med sin store faglige kapacitet og visionære tilgang til byudvikling har hun en betydelig aktie i, at projektet nu er så langt fremme, at de gode standarder og den gode praksis er udviklet med rigtige gode resultater, siger Anker Boye.

Når Tove Skrumsager Frederiksen fratræder stillingen, vil Peter Kjølby fremover varetage den.

Peter Kjølby er vicedirektør i Realdania By & Byg og er ikke uvant med rollen som projektdirektør, da han i 2017-2019 varetog den for Naturbydelen Ringkøbing K – et andet af Realdania By & Bygs partnerskabsprojekter.