Klimaet i fokus på Søndre Havns byggepladser

  • Interviewpersoner 1 Web Projektleder Anne Brolund, projektdirektør Peter Kjølby og konsulent Niels Dinesen fra Køge Kyst P/S. Foto: Mikkel Meister
Der er i disse år stigende fokus at mindske klimabelastningen fra byggeri og anlæg. Det gælder også i Køge Kyst-projektet, hvor man blandt andet er obs på håndtering af jord og på at koordinere på tværs af bygge- og anlægsaktiviteterne i området. Det kan man læse om i en ny publikation fra Realdania By & Byg.

Byggekraner og gravemaskiner er en synlig del af dagligdagen på Søndre Havn i Køge, hvor PensionDanmark for tiden opfører fem boligkarréer, og hvor Køge Kyst P/S har gang i blandt andet kystsikring og forskellige byggemodningsopgaver.

Hvad der er knap så synligt for forbipasserende, er alt det, der ligger bag, at udviklingen af den nye by kan fungere – ikke blot byggeriet af nye boliger men også alt det, der skal anlægges mellem husene og under jorden i en ny bydel. Det arbejder Køge Kyst løbende med, som man kan læse om i en ny publikation fra Realdania By & Byg med titlen ”Byggemodning i arealudvikling – med fokus på klima og miljø.” 

Netop det at modvirke klimaforandringerne er i de senere år kommet højere og højere op på dagsordenen i byggebranchen, og det gælder også på udviklingsområdet yderst på Søndre Havn. Selvom opgaven er kompliceret, er den dog for Køge Kyst blevet lidt mere enkel end for år tilbage, hvor mange forskellige bygherrer var aktive på Søndre Havn i samme periode.

Fælles ambitioner

- Med 12 forskellige projekter er det meget svært at have fælles ambitioner. Så førhen har vi reelt kun kunnet sætte vores præg dér, hvor vi selv var bygherre, hvilket vil sige på byggemodningen i området. PensionDanmark var også interesseret i at bygge så klima- og miljøbevidst som muligt, så det gjorde det muligt at lave et fælles projekteringsgrundlag, der også indeholder de ambitioner, fortæller projektdirektør for Køge Kyst, Peter Kjølby, i den nye publikation, hvor han interviewes sammen med projektleder Anne Brolund og konsulent Niels Dinesen.

Udover at begrænse klimabelastningen gennem valget af byggematerialer, handler det også om den daglige praktik på byggepladserne og transporten til og fra. Det kræver både planlægning, opfølgning og koordinering at minimere CO2-belastningen – et hensyn, som ofte går hånd i hånd med hensyn til økonomi og effektivitet. 

Konsulent Niels Dinesen fra Køge Kyst har ansvaret for at koordinere byggepladslogistikken med PensionDanmark på området kaldet SH4, og her skal der både være plads til Køge Kysts egen byggemodning og entreprenørerne, der bygger de nye boliger.

- Det kan være fra uge til uge eller dag til dag, at vi holder koordineringsmøder med PensionDanmark og deres totalentreprenør, som bl.a. handler om sikkerhed, adgangsforhold og renhold, da vi deles om det samme areal. Det handler helt lavpraktisk om at få plads til de lastbiler og maskiner, der skal til og fra området, fortæller Niels Dinesen i publikationen.

Jordtransport i fokus

Et særligt fokusområde er transporten af jord, som generelt er noget af det mest miljøbelastende i byggemodning, og her bestræber Køge Kyst sig på at genbruge så meget jord som muligt lokalt i projektområdet for at minimere udledningen af CO2 – en opgave, der bliver mere og mere krævende, efterhånden som byudviklingen skrider frem.

- Det er en hel del koordinering, der skal varetages hele tiden. Så længe vi har pladsen, går det fint, men jo mere vi får udbygget, jo mindre plads har vi, og jo større et koordineringsarbejde kræver det rent faktisk at kunne være her i området, siger projektleder Anne Brolund i samme interview.

Opgravet jord er f.eks. brugt som opfyld omkring nye p-kældre eller i opbygningen af nye veje. Det er dog ikke al jord i området, der er egnet til genbrug på grund af forurening fra tidligere industri. Kun den rene jord eller jord, som blot er lettere forurenet, kan genbruges, mens den mere forurenede jord køres bort til jordmodtager.

Pointer og praksiserfaringer

Den nye publikation fra Realdania By & Byg rummer også pointer fra en ny analyse af mulighederne for at tage klima- og miljøhensyn i byggemodning – og praksiserfaringer fra projekterne Kanalbyen i Fredericia, Naturbydelen Ringkøbing K og Nærheden i Hedehusene, der ligesom Køge Kyst ejes i fællesskab af den stedlige kommune og Realdania By & Byg.

”Byggemodning i arealudvikling – med fokus på klima og miljø” kan downloades gratis eller købes i trykt form på www.realdaniabyogbygklubben.dk.

  • Interviewpersoner 2 Web Køge Kyst bestræber sig på, at så meget opgravet jord som muligt genbruges lokalt i byggemodningen. Foto: Mikkel Meister