Almindingerne

  • Alminding Barnevogn Alminding, december 2022 Foto: Louise Jonsson
Almindingerne er Søndre Havns grønne frirum. De er en ramme om rekreation og aktivitet, samtidig med at de indgår i bydelens samlede klimaløsning.

Almindingerne er langstrakte, grønne byrum, som strækker sig fra den naturskønne strandeng og ind mellem husene på Søndre Havn med plads til ophold, samvær, leg og bevægelse for både beboere, borgere og besøgende i Køge.

De første almindinger på Søndre Havn er anlagt, og over de næste år kommer flere til.

Cykel- og gangstier

Almindingerne varierer i bredden – fra ca. 10 til 35 meter. Afvekslende beplantning, synligt regnvand og fælles aktivitetsområder samt gang- og cykelstier vil kendetegne de grønne bånd.

Det er her, du kan opleve naturen inde i byen. De grønne bånd ”trækker” nemlig den unikke vegetation fra strandengen ind mellem husene.

Værn mod skybrud

Almindingerne spiller også en vigtig rolle i klimasikringen af den nye bydel – som et værn mod skybrud og stigende regnmængder. Det foregår ved, at regnvand fra bygninger og flader opsamles i almindingerne og danner grundlag for våde biotoper, soppebassiner m.m. Gennem almindingerne ledes regnvandet fra boligkvarteret og direkte ud på strandengen.

Endelig styrker almindingerne også områdets biodiversitet og mikroklima.

Bydelsforeningen Søndre Havn får ansvaret for at drive og vedligeholde almindingerne efterhånden som de anlægges og kan indrettes med legepladser, højbede og grillsteder.

  • Dronefoto af arbejde med almindinger og Engkant Arbejdet med almindinger set fra oven. Foto: Rune Pedersen
  • Alminding Køge Kyst 1 Alminding, foråret 2022 Rune Petersen
  • IMG 0667 (1) Alminding, juni 2024 Realdania By & Byg
  • Vand I Alminding Alminding 2022. Vandspejlet falder og stiger i almindingerne afhængig af regnmængder. Køge Kyst P/S