Presse

Luftfoto med visning af sekretariatets beliggenhed

Pressekontakt

Ønsker du at tale med Køge Kyst, kan du kontakte nedenstående:

Generelle udtalelser mv.:

Projektdirektør Peter Kjølby
E-mail: pk@koegekyst.dk
Tlf. 29 69 52 71

Service til pressen i øvrigt:

Teamleder Peder Lind Pedersen (Realdania By & Byg)
E-mail plp@realdaniabyogbyg.dk
Tlf. 40 42 86 96