Presse

Køge Kysts bygning

Pressekontakt

Ønsker du at tale med Køge Kyst, kan du kontakte nedenstående:

Generelle udtalelser mv.:

Projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen
E-mail tsf@koegekyst.dk
Tlf. 24 94 39 01

Service til pressen i øvrigt:

Teamleder Peder Lind Pedersen (Realdania By & Byg)
E-mail plp@realdaniabyogbyg.dk
Tlf. 40 42 86 96