En ny bydel for hverdagsliv, sundhed og virkelyst

  • Collage hvid ramme Den nye bydel på Søndre Havnes yderste spids – med fem vidt forskellige boligkarréer.
PensionDanmark og Køge Kyst fokuserer på det gode hverdagsliv, fællesskaber og et boligudbud, der imødekommer menneskers vidt forskellige behov. Beliggende på Køges yderste spids mod havet skal fem vidt forskellige boligkarréer og grønne byrum udgøre en samlet ramme for privatliv, arbejde og fritidsliv for alle familietyper.

Verdens bedste hverdag. Det er ganske enkelt målet for den nye bydel, der ligger helt ud mod vandet, stranden og strandengen i Køge, og som i de kommende år skal rumme 500 ejer- og lejeboliger til alle aldre og familietyper. Boligerne bliver kombineret med erhverv med udadvendte tilbud i stueetagerne, hvor det også er ambitionen at placere en ny integreret daginstitution for områdets børnefamilier.

- Det er meget spændende at være med til at udvikle et helt nyt kvarter midt i byen med stranden, havnen og havet som nærmeste naboer. Her vil vi skabe en attraktiv og sammenhængende bydel med en mangfoldig beboersammensætning i de forskellige boligtyper og erhvervslejemål. Målet er, at de fem boligkarreer skal DGNB-bæredygtighedscertificeres i kategorien Guld, siger Marius Møller, direktør i PensionDanmark.

PensionDanmark har arbejdet tæt sammen med Køge Kyst om at udvikle grundlaget for den såkaldte ”Etape SH4” på Søndre Havn med udgangspunkt i ambitiøs arkitektur, høje bæredygtighedsmål og ikke mindst de værdier, som skal kendetegne livet i den nye bydel. Nu har Køge Kysts bestyrelse godkendt både det samlede koncept og detaljerede skitseprojekter for hver af de fem boligkarréer.

- Den nye bydel på Søndre Havn bliver et helt fantastisk bidrag til Køge – med flot arkitektur, rammer for fællesskab både i, oven på og uden for husene, og med havet og den skønne natur lige uden for døren! Hvem kunne ikke drømme om at leve og bo på den måde, siger Køges borgmester Marie Stærke.

Også den anden ejer af Køge Kyst-projektet glæder sig:

- Vi er meget glade for gennem partnerskabet med Køge Kommune og i kraft af PensionDanmarks og Køge Kysts innovationsarbejde at kunne realisere et stærkt eksempel på, hvordan man kan omdanne en gammel industrihavn til ny by, og det er samtidig et flot og gennemarbejdet svar på, hvordan en mangfoldighed af boligformer kan skabe en god hverdagsramme for mange forskellige familier. Det er et stort skridt for Køge Kyst, siger adm. direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg.

Hver af de fem karréer har sit særlige tema og egne målgrupper, og de 500 boliger spænder helt fra kompakte 2-værelses til meget rummelige 6- værelses lejligheder, fordelt på 14 boligtypologier. Der bliver både ejer- og lejeboliger samt bofællesskaber for tre forskellige aldersgrupper. Særlige ”work-boliger” har en del indrettet til mindre erhverv. Som en nyskabelse bliver der også deleboliger for familier, enlige eller fraskilte, der har børnene en uge ad gangen, som kan se fordele i at leje en bolig, hvor noget er privat for hver familie, og noget er fælles.

- Byer skal bygges med kærlighed. Vi aftalte fra start at bruge tid på udvikling, for at skabe en ny bydel, som afspejler vores samfunds familiestrukturer og ønsker til kvalitet og bæredygtighed både i byen og i byggeriet. Vi er kun nået hertil, fordi vi sammen med PensionDanmark, vores rådgivere, arkitekter, ingeniører og myndigheden har samarbejdet, og brugt lidt ekstra tid på udvikling, og på at løse udfordringerne up front. Med de fem nye byggerier er det lykkedes at skabe et nyt byområde, hvor arkitekturen bidrager til byen, og understøtter vores målsætninger om en by med bæredygtighed, kvalitet og mange forskellige fællesskaber, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

”Byens etage”

De to parter har, siden købsaftalen blev indgået i sommeren 2019, arbejdet tæt sammen om projektudviklingen i et partnerskab. At den samme bygherre skal udvikle fem karréer har gjort det muligt både at satse på et meget bredt boligudbud og på en vifte af markante fællesfaciliteter og udadvendte tilbud for hele byen.

Det er mundet ud i konceptet ”Byens etage”, som går på tværs af karréernes stueetager, og som blandt meget andet rummer et bykontor, hvor beboerne kan ”arbejde hjemmefra” i det fællesområde - lige ved siden af ”børnekontoret”, som er indrettet til lektielæsning, gaming og minibiograf.

Også små kommercielle erhverv skal give liv i stueetagerne, hvor de skal indgå i synergi med fællesfaciliteterne. Fx planlægges ”Bevægelseshuset” at ligge sammen med en fysioterapeut, der kan benytte de fælles faciliteter i dagtimerne – og tilsvarende for en café, der betjener tilstødende hverdagshus med mad og drikke samtidig med, at de har den offentlige cafédrift ud mod gaden.

Byfællesskab i uderummet

Byens liv skal også udfoldes under åben himmel. De kommende beboere kan fx gå ud på de fælles tagterrasser og benytte haver eller drivhuse. Gårdrummene og ”almindingerne” indrettes, så de tilbyder ro, naturoplevelser og aktive fællesskaber. Almindingerne er gennemgående grønne områder, som kendetegner hele Søndre Havn, og som på én gang er rekreative byrum og klimasikring mod skybrud.

Byplads og promenade

Som noget særligt for den nye bydel skal en central pladsdannelse udgøre byfællesskabets hjerte, der skaber sammenhæng og forbindelser mellem boligopgange og fællesfunktioner. Og langs vandet bliver en ny promenade kendetegnet ved små arbejdende værksteder til énmands-virksomheder som fotograf, frisør, keramiker el.lign.

Værkstederne skal fremhæve bydelens kreative profil og trække gæster fra det øvrige Køge ud på promenaden langs havnen.

Guld for bæredygtighed

Foruden et udpræget fokus på social og sundhedsmæssig bæredygtighed er også klimavenligheden i højsædet, og hver enkelt karré udvikles til en såkaldt bæredygtighedscertificering i kategorien DGNB Guld.

Inden selve byggeriet kan gå i gang, vil Køge Kyst frem mod foråret 2021 rydde jordforureningen fra den tidligere industri på området. De fem karréer skal herefter opføres successivt med forventet indflytning i perioden 2023-26.

FAKTA

Byggeriet omfatter 5 boligkarreer i alt, ca. 45.000 m2 – heraf ca. 43.000 m2 boliger inkl. ca. 3.000 m2 fællesfaciliteter og ca. 2.000 m2 publikumsorienteret erhverv, herunder butikker, caféer mv. Der opføres i alt ca. 17.000 m2 kælder, der rummer ca. 450 P-pladser. Det nye byggeri skal have bæredygtighedscertificeringen DGNB i kategorien Guld.

DE FEM NYE BOLIGKARRÉER
Køge Kysts bestyrelse har godkendt skitseprojekterne for hver af Etape SH4’s fem karréer, som er meget forskellige både hvad angår arkitektur, koncept og målgruppe:

SH4-1 er ejerboliger til især veletablerede familier med større børn. Her er boliger med mange værelser og 2 badeværelser samt meget store altaner/tagterrasser, så hele familien kan spise sammen udenfor og nyde udsigten. I stueetagen findes både hjemmearbejdskontor og børnekontor, hvor de unge kan mødes, og holde lan-party.

Arkitekt: Tegnestuen Lokal i samarbejde med Mangor og Nagel.

SH4-2 er en blanding af lejeboliger og bofællesskaber, og der er i udformningen af denne karré lagt vægt på netop fællesskabet. Her er kompakte lejeboliger - og 2 boligfællesskaber, herunder et for nystartede familier, der kan have glæde af hinandens støtte og hjælp, ligesom gården er indrettet børnevenligt. Det andet bofællesskab er for 60+, der kan have glæde af børnefamilierne og måske give en hånd med børnepasning.

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten.

SH4-3 er en blanding af lejeboliger og bofællesskab for ”40+ minifamilier” i mindre lejeboliger, herunder det fleksible deleboligkoncept, og der er fællesskabsrum i stue-, gade- og landskabsplanet. Her er fokus på forskellige slags fællesskaber, og hvor der i stueetagen er et stort bevægelsesrum til multianvendelse og en padel-bane på taget, som begge er en del af Byfællesskabet (for alle fem karréer).

Arkitekt: Mangor og Nagel.

SH4-4 er ejerboliger for alle – med eller uden børn - der ser det som et aktiv, at der er en daginstitution i stueetagen med liv i dagtimerne, work-boliger og et tårn på ni etager, der markerer naboskabet med Køge Havn.

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten.

SH4-5 rammer næsten vandkanten og appellerer med den unikke beliggenhed til liebhaveri. Det er rummelige ejerboliger, typisk indrettet med et forældreafsnit med eget badeværelse, walk-in closet og soveværelse. I stueetagen er indrettet en Health Club med mange faciliteter for karréens beboer. For at understøtte bylivet, er der gjort særlig meget ud af at gøre facaden med eb restaurant eller iskiosk imødekommende og skabe gode vindbeskyttede nicher til udeophold.

Arkitekt: Mangor og Nagel.

Enemærke og Petersen er totalentreprenør, og Oluf Jørgensen er ingeniør på sagen.

  • SH4-1 SH4-1. Visualisering: LOKAL/Mangor & Nagel
  • SH4-2 SH4-2. Visualisering: Tegnestuen Vandkunsten
  • SH4-3 SH4-3. Visualisering: Mangor & Nagel
  • SH4-4 SH4-4. Visualisering: Tegnestuen Vandkunsten
  • SH4-5 SH4-5. Visualisering: Mangor & Nagel
  • Byens etage Oversigtskort Oversigt over funktioner i "Byens etage".