Bæredygtig energi til nye byggerier

  • T6G3310 Lowres Solceller præger tagene i Køge Kyst-området. Jan Kofoed Winther
Nye bygninger præger bybilledet på Søndre Havn og i Køges nye Stationsområde, og set fra luften er det tydeligt, at solens energi yder et bidrag til livet i de nye huse. De mange solceller på tagene supplerer Køges særligt klimavenlige fjernvarme.

Klima og miljø er centralt i udviklingen af Køge Kyst, og også de private bygherrer i området har fokus på bæredygtighed i byggeriet. Det kan allerede nu ses fra oven.

Tagene på de nye bygninger er nemlig i stor udstrækning udstyret med solceller som en supplerende energikilde, særligt i sommerhalvåret. I Stationsområdet suger anlæggene til sig af solens stråler - både oven over de nye butikker og boliger i Strædet, på den nye rådhustilbygning og på biografen ved Kulturtorvet.

I de nye boligkvarterer på Søndre Havn er energikilden også udbredt. Her anlægger bygherren PensionDanmark en særligt ambitiøs linje med 210 m2 solceller på taget af ”Skibet” – et kommende boligbyggeri med en blanding af familielejeboliger og et boligfællesskab for 50+ segmentet.

- Vi har arbejdet med at minimere boligernes miljømæssige fodaftryk med fokus på lav totaløkonomi i bygningens levetid i kraft af lave omkostninger til drift og vedligehold samtidig med, at trivslen for beboerne er i top. Ud over solcelleanlægget på taget er energiforbruget minimeret gennem en række tiltag til gavn for miljøet i vid forstand, siger Marius Møller, direktør i PensionDanmark Ejendomme.

”Skibet” har en såkaldt bæredygtighedscertificering DGNB i kategorien Guld, og det omfattende solcelleanlæg forventes at producere 30.700 kWh pr. år.

Klimavenlig fjernvarme

Hovedenergikilden i det nye byggeri i Køge Kyst er den CO2-neutrale fjernvarme, som blev indført i Køge Kommune for fem år siden. Varmen kommer fra Køge Kraftvarmeværk, som fyrer med træflis fra Junckers Industrier.

- For ti år siden var der ikke fjernvarme i Køge, men kommunen valgte klogt at udnytte, at der i forvejen lå et biomassefyret kraftvarmeværk med en stor uudnyttet kapacitet og dermed potentiale til at forsyne omverdenen med klimavenlig energi – også i en fremtid med flere borgere og virksomheder, fortæller Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

- Og når de private bygherrer i Køge Kyst-området i stor udstrækning supplerer med solceller, er det jo alt i alt en god og bæredygtig energiforsyning i den hastigt voksende bydel, pointerer projektdirektøren og peger på, at det i det hele taget er et centralt punkt i Køge Kysts vision at skabe en bæredygtig bydel.

Alle de tre bygninger, som indtil nu er færdigbygget på Søndre Havn – Strandengen, Havblik og Strandparken – har solceller, ligesom der også skal være solceller på det kommende Strandterrasserne og Fællesbyg Køge Kysts planlagte byggeri.