Aftale på plads om ny grøn bydel i to plan i Køge

  • Collstropgrunden Butikstorv Visualisering af Collstropgrunden med nyt butikstorv og trappe til det øverste plan. Illustration: WERK
Et nyt grønt bykvarter med masser af liv i to plan er på vej midt i Køge. Ejendomsselskabet NREP og Køge Kyst har indgået en aftale om at udvikle Collstropgrunden med butikker og mange borgervendte tilbud.

Et nyt grønt byområde centralt i Køge med butikker, fitnesscenter, caféer og liberale erhverv bliver til virkelighed i de kommende år. Dermed sættes det tredje og sidste delområde i Køge Kyst-projektet i gang.

Køge Kyst P/S har fundet sammen med ejendomsselskabet NREP, der i forvejen har flere udviklingsprojekter i Køge, og de to selskaber har indgået en aftale om udviklingen af den centralt beliggende Collstropgrund.

- Projektet på Collstrupgrunden rummer et fantastisk potentiale, og vi ser frem til at skabe et byrum, som vil supplere den eksisterende bymidte og binde byen sammen på tværs af banen. Det nye byrum skal være trygt, levende og kombinere muligheder for både indkøb og oplevelser. Vi kommer til at trække på erfaringer fra en række lignende projekter, ligesom vi ser frem til at samarbejde med lokale aktører om at skabe et velfungerende og integreret byrum, siger Thomas Riise-Jakobsen, partner, fra NREP.

By i to plan

- Det er en kæmpe milepæl, at vi nu har fundet en samarbejdspartner, som er klar til at gå all-in med udvikling af hele Collstropgrunden. NREP er en stærk byudviklingsaktør, som tænker meget i de samme baner som os med bæredygtighed, byliv og en tæt sammenhæng med omgivelserne, siger bestyrelsesformand for Køge Kyst P/S Anker Boye.

Collstropgrunden skal anlægges i to plan, forbundet af en stor åben trappe. Her anlægges store dagligvarebutikker, busterminal og parkeringspladser på terræn og et bilfrit miljø på øverste plan med fx caféer, bager, fitnesscenter, padeltennisbaner og liberale erhverv. Samlet set skal NREP opføre ca. 15.000 kvadratmeter byggeri på grunden.

Bindes sammen med Stationsbroen

Stationsbroen over Køge Station bliver bindeleddet mellem Køges bymidte og den nye bydel. Man kommer nemlig til at kunne gå direkte ind i det nye, hævede område fra den tyve meter brede gangbro.

- Jeg er begejstret for, at vi nu har muligheden for at afslutte den enorme udvikling, vi satte i gang for år tilbage, hvor vi udvidede bymidtens butiksliv med Strædet, ligesom vi er godt i gang med at forandre Søndre Havn fra industri til boliger. Vi udvikler nu et grønt og levende bymiljø centralt i Køge, som i høj grad kommer til at indgå i en god synergi med resten af byen, siger borgmester Marie Stærke.

Også hos Realdania By & Byg, som er i partnerskab med Køge Kommune om udviklingen af Køge Kyst, er der glæde over, at udviklingen af projektets tredje og sidste delområde nu sættes i gang.

- Collstropgrunden bliver et livligt og udadvendt byområde, der tager godt imod byens borgere og tilrejsende gæster. Ligesom Stationsområdet på den anden side af banen bidrager det både med aktivitet fra butikker og erhverv – og med fine byrum og små grønne åndehuller midt i Køge, siger Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg.

Grønt præg

Det nye kvarter får et tydeligt grønt præg, hvor hævningen af terrænet udnyttes til at skabe offentlige trappehaver og en frodig grøn skrænt langs Collstropgrundens afgrænsning mod den omgivende by.

Som hjemsted for en tidligere virksomhed, der lavede jernbanesveller, er Collstropgrunden forurenet, og her er der fundet en løsning på, hvordan man kan udvikle grunden med handel og byliv på en måde, hvor forureningen kan håndteres forsvarligt gennem en kombination af blandt andet afskærmning, rensning og ventilation.

Planerne for Collstropgrunden er nærmere beskrevet i et nyt prospekt, som
NREP og Køge Kyst har udarbejdet sammen med tegnestuen WERK og trafikrådgiveren Viatrafik. Prospektet kan hentes på Køge Kysts hjemmeside.

Del af ny kommuneplan

Projektet med at udvikle Collstropgrunden er en del af kommuneplanen, som lægger rammerne for kommunens udvikling over de næste tolv år, og som sendes i høring i forbindelse med byrådsmødet den 22. juni og frem til den 3. september.

NREP går nu i gang med at udarbejde et skitseprojekt, som mere detaljeret angiver disponeringen af arealerne og udformningen af det nye byggeri i tæt dialog med projektdirektør Peter Kjølby og hans medarbejdere i Køge Kyst, og parallelt hermed vil Køge Kommune arbejde med en lokalplan for projektet.

Parterne forventer, at byggeriet kan gå i gang i starten af 2022.


Prospekt for Collstropgrunden:

Hent prospekt for Collstropgrunden her.

Hent supplerende planskitser her.

  • Tegning af Collstropgrunden Skitse af Collstropgrunden og sammenhængen med byen på den anden side af banen. Illustration: WERK
  • Dronefoto Collstropgrunden Collstropgrunden i dag – fotograferet en tidlig morgen, før bilerne indtager p-pladsen. Foto: Rune Pedersen