Den fysiske plan

Den fysiske plan angiver rammerne for bebyggelsen, elementerne af vand, græs, træer mv. mellem bebyggelserne og den infrastruktur, som skal få det hele til at hænge sammen. Den fysiske plan danner bl.a. udgangspunkt for kommuneplantillægget og efterfølgende lokalplaner.

Byggeri
Byggeriet i Køge Kyst skal præges af tæthed, og byggeriets skala skal tage afsæt i det nuværende Køge og i karakteren af det enkelte område. Nutidig arkitektur skal spille sammen med de historiske bydele.

Blandede byfunktioner
En god blanding af erhverv, kultur og boliger skal være med til at skabe en levende bydel. Stationsområdet skal først og fremmest rumme detailhandel, Collstropgrunden moderne erhverv og Søndre Havn boliger, men samtidig skal der i alle områderne arbejdes aktivt med at blande funktionerne på "kvarterniveau" for at skabe et godt byliv.

Vand og beplantning mellem husene
Den fysiske plan tager udgangspunkt i, at der skal skabes liv imellem husene. Det skal ske ved at skabe byrum, der inviterer til ophold, aktivitet, leg og bevægelse så stor en del af året (og ugen og døgnet) som muligt. Mange blå og grønne elementer som vandløb, græs, træer og anden beplantning skal understøtte bæredygtigheden og skabe mangfoldighed og oplevelser.

Ansigtet mod vandet
Mangfoldigheden skal understøttes ved at skabe attraktioner i Køge Kyst-området, som retter sig imod borgere fra resten af byen, kommunen eller oplandet - de der gerne vil bade, sejle, gå til koncert eller løbe en tur. Køge Kyst skal være et nyt mødested, som supplerer de mødesteder, der allerede findes i Køge. For at realisere denne tanke har Køge Kyst valgt et fysisk greb, der "vender byens ansigt mod vandet".

Fysiske elementer i den nye bydel
Køge Kyst-området skal rumme en række nye fysiske elementer, herunder en bred underføring under banen, en moderne businesspark på Collstropgrunden og en ny strandø ud for strandengen.